Akredytacja – projekt nr 2021-1PL01-KA121-VET-000007683

KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres  5 lat. Otrzymało dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

 

Cele Akcji

Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego i innych organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Akcja ta będzie stanowić wsparcie dla wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego i deklaracji z Osnabrück oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności. Zapewni ona również wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji.

Przyznane dofinansowanie (euro) na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683:       62 198,00 EUR

Informacja o projekcie

Informuję, że CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres  5 lat.

W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) otrzymaliśmy dofinansowaniu na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości: 62 198,00 EUR.

W programie Erasmus+ uczniowie Naszej szkoły, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz podwyższą umiejętności językowych. Odbędą staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, uczniowie Naszej szkoły, klas 3 technikum reklamy od dnia 01.05.2022 do 14.05.2022 odbędą staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde (11 uczniów). Uczniowie klas 3 technikum ekonomicznego od 15.05.2022 do 28.05.2022 odbędą staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde (10 uczniów).

W dniach 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022 i 10.09.2022 od godz. 8:00 na auli CKZIU „Elektryk” w oparciu o regulamin rekrutacyjny odbędą się testy rekrutacyjne dla uczniów klas 3 technikum reklamy i technikum ekonomicznego.  Uczniowie, mogą przystąpić  do testów z języka niemieckiego (07.03.2022), testów z przedmiotów zawodowych (08.03.2022), testów krajoznawczych (09.03.2022), testów osobowościowych (10.03.2022).

W czerwcu 2022 prowadzony będzie nabór uczniów z klas 3 technikum mechatronicznego i technikum elektrycznego, którzy odbędą w październiku 2022  staże w placówce kształcenia/ szkolenia w Fürstenwalde.

Konkurs na plakat

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ogłasza konkurs na plakat promujący projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

Regulamin konkursu na projekt plakatu ERASMUS+

10.03.2022

Zakończenie rekrutacji do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1

W dniu 24.02.2022 na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (https://www.ckziu-elektryk.pl/2022/02/ogloszenie-rekrutacji-projektu-erasmus/) oraz na portalach w przestrzeni publicznej szkoły, na stronie dziennika LIBRUS zamieszczono ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Do testów kompetencji (rekrutacyjnych) Nasi uczniowie klas trzecich w zawodzie technikum reklamy i technikum ekonomicznego z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+ przystąpili w dniach: 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022 i 10.03.2022. Testy kompetencji (rekrutacyjne) sprawdzają nauczyciele powołani w dniu 24.02.2022 do komisji wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Ocena kandydatów zostanie dokonana przez powołaną komisję wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli na podstawie regulaminu rekrutacji uczestników do projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, zgodnie z opisanym w pkt. II kryteriów
Lista kandydatów i lista rezerwowa zostanie ogłoszona w dniu 16.03.2022 za pomocą dziennika LIBRUS.

 

10.03.2022

Zakończenie rekrutacji do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1

W dniu 24.02.2022 na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (https://www.ckziu-elektryk.pl/2022/02/ogloszenie-rekrutacji-projektu-erasmus/) oraz na portalach w przestrzeni publicznej szkoły, na stronie dziennika LIBRUS zamieszczono ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Do testów kompetencji (rekrutacyjnych) Nasi uczniowie klas trzecich w zawodzie technikum reklamy i technikum ekonomicznego z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+ przystąpili w dniach: 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022 i 10.03.2022
Testy kompetencji (rekrutacyjne) sprawdzają nauczyciele powołani w dniu 24.02.2022 do komisji wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Ocena kandydatów zostanie dokonana przez powołaną komisję wyboru kandydatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli na podstawie regulaminu rekrutacji uczestników do projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683, w ramach programu Erasmus+, zgodnie z opisanym w pkt. II kryteriów
Lista kandydatów i lista rezerwowa zostanie ogłoszona w dniu 16.03.2022 za pomocą dziennika LIBRUS.

30.03.2022

Prace uczniowskie na plakat promujący projekt:

Plakat_1   Plakat_2   Plakat_3   Plakat_4

Plakat_5   Plakat_6   Plakat_7   Plakat_8

Komisja Europejska wyraża jedynie opinię i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób zawartych w komunikatach, publikacjach i innych materiałach informacji wydawanych w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków przez Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli
Skip to content