Fundusz Socjalny

Proszę wypełniony i podpisany druk wniosku o świadczenie socjalne w

formie finansowej przekazać skan na email : 

l.dominczak@ckziu-elektryk.pl lub osobiście na portiernię bud. A przy

ul. Kościuszki 28, ewentualnie w kopercie do skrzynki pocztowej, która

znajduje się przy ul. Kościuszki 28 na furtce wejściowej  do dnia

06.12.2020r. Nie złożenie wniosku w tym terminie spowoduje nie

przyznanie świadczenia socjalnego. !!!!!!!!!

Lucyna Domińczak CKZiU ELEKTRYK tel. 661307230

wniosek

Skip to content