SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

Działamy z uczniem i dla ucznia!

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w biurze SzOK-u na ulicy Witosa 25 w sali D 5.

Udzielamy porad indywidualnych i grupowych po uprzednim umówieniu się przez pocztę LIBRUS  (E.Sokołowska, K.Gargasiewicz)

Do korzystania z usług SzOK zapraszamy:

 • uczniów, którzy potrzebują pomocy w określeniu swojej ścieżki kariery zawodowej,
 • rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości dziecka,
 • nauczycieli i wychowawców, którzy chcą realizować tematy związane z rynkiem pracy,
 • instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości młodzieży,
 • pracodawców oraz uczelnie i szkoły policealne,
 • oraz wszystkich, którzy zainteresowani są wspieraniem młodzieży w aktywnym tworzeniu przyszłości.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe, które pomogą:

 • rozpoznać Twoje zdolności, umiejętności i zainteresowania w odniesieniu do wybranej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • dokonać trafnej samooceny z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
 • doskonalić kluczowe kompetencje interpersonalne
 • właściwie ocenić Twoje potrzeby i możliwości
 • poznać oferty i potrzeby lokalnego, ogólnopolskiego i europejskiego rynku pracy
 • zredagować dokumenty aplikacyjne

Dokumenty:

Spotkania klas maturalnych z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji

W październiku klasy 4 LN, 4 fTZ, 4 cTZ miały możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno- zawodową przygotowaną dla przyszłych absolwentów naszej szkoły.

Jak zostać żołnierzem zawodowym, jak wyglądają studia wojskowe, jakie możliwości mają absolwenci szkół mundurowych i wyższych uczelni, jakie uposażenie mają zawodowi żołnierze oraz jakie zabezpieczenie socjalne gwarantuje wojsko to tylko niektóre zagadnienia zaprezentowane na spotkaniach, które prowadził mjr R. Wiśniewski z WCR Żagań.

Zainteresowanych pracą lub studiami wojskowymi zapraszamy na kolejne spotkania. Zachęcamy również do kontaktu z SzOK , budynek B 24 w celu umówienia konsultacji.

Promocja nowego kierunku na UZ

Klasa 3fTN uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: Inżynieria Lotnicza. Spotkanie dla chętnych szkół z całego województwa zorganizował Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ wraz z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Zwiedzający mogli  zapoznać się z bazą dydaktyczno- naukową, programem nowego kierunku, profilem zawodowym absolwentów oraz dalszymi możliwościami zawodowymi. Oprócz tego atrakcją wydarzenia były pokazy konstrukcji lotniczych, loty dronami na symulatorze, prezentacja aparatury naukowo-badawczej czy spotkania z pilotami i instruktorami Lotnictwa General Aviation.

Politechnika Morska w Szczecinie gościem Elektryka

Pod koniec października specjalnie dla naszych tegorocznych absolwentów oraz klas przedostatnich TZ,TN i LN gościliśmy przedstawicieli biura promocji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Morskiej.

Politechnika kształci specjalistów do pracy na morzu, jaki i na lądzie. Jest to uczelnia cywilna, oferująca swoim studentom oprócz nauki w nowoczesnych laboratoriach również pełnopłatne praktyki w firmach lądowych  związanych z gospodarką morską. Studenci pływający mogą uczestniczyć w szkoleniach nadających kwalifikacje zawodowe uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie.

Żegluga śródlądowa, nawigacja, geoinformatyka, geodezja i kartografia , mechatronika, logistyka, automatyka to tylko niektóre kierunki proponowane przez uczelnię.

Więcej szczegółów, informatory, kody QR , przydatne linki znajdziecie w biurze SzOK-u , B 24. Zapraszamy!

Powiatowe Targi Pracy

12 października uczniowie klas 4 TN uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze i Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli. W wydarzenu  brali udział lokalni pracodawcy: Nord, Mazel, Avon, Ekoenergetyka – Polska, Lumel Alucast, Leks, Agencja Pracy Idea HR Group, Toms Polska, Lantmannen Unibake Poland, Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze oraz służby mundurowe – Areszt Śledczy w Zielonej Górze.

Podczas Targów wystawcy opowiedzieli o specyfice pracy w danym zakładzie i zaprezentowali aktualne oferty pracy, praktyk i stażu. Goście mogli zapoznać się z obecną sytuacją na rynku pracy, pozyskać informacje o możliwości rozwoju zawodowego czy przekwalifikowania się, porozmawiać z wystawcami na temat oferowanych miejsc pracy i skorzystać z porad doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

 

PROJEKT WIZYTÓWKI SzOK-u

Regulamin

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-4 TN/ TZ o profilu technik reklamy.
 2. Do konkursu mogą przystępować uczniowie CKZiU „Elektryk” indywidualnie lub grupowo ( grupa maksymalnie 2 osoby). Dopuszczalne są grupy międzyoddziałowe.
 3. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 4. Ostateczny termin przesłania prac upływa 15.12. 22. w formie wydrukowanych wizytówek- 2 sztuki oraz przesłaniu pracy w formie elektronicznej na adres: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl
 5. O wynikach i wyłonieniu zwycięzców zdecyduje komisja składająca się z przedstawicieli Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli zawodu i doradców zawodowych po obradach jury i przyznaniu poszczególnym pracom odpowiedniej ilości punktów 1, 2 lub 3.
 6. Wyniki konkursu są ostateczne.
 7. Zwycięska praca otrzyma nagrodę rzeczową .
 8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują adekwatną liczbę punktów dodatnich ze sprawowania
 9. Dopuszczone jest przyznanie wyróżnień
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych ( imię i nazwisko oraz klasa) oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły lub szkolnych social- mediach.

Wymogi techniczne:

 1. Karta wizytowa musi zawierać:
  • logotypy Szkoły oraz SzOK-u
  • adres: ul. Piłsudskiego 26, B 26 , 67-100 Nowa Sól
  • adres mailowy: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl , e.sokolowska@ckziu-elektryk.pl
  •  nr telefonu +48 68 475 55 55 wew. 75
 1. wymiary : 90x 50mm lub 85×55 mm.
 2. format pliku: *.cdr (format CorelDraw)

Ocenie podlegają:

 • umieszczenie podanych danych
 • wymiary
 • estetyka pracy
 • pomysł i  ujęcie graficzne
 
OFERTY PRACY

Osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska, kontakt: e.sokolowska@ckziu-elektryk.pl, i Katarzyna Gargasiewicz, kontakt: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w CKZiU „Elektryk” odbywają się następujące działania mające na celu pomóc w wyborze potencjalnej ścieżki zawodowej, zapoznać ze specyfiką współczesnego rynku pracy, rozwinąć swoje zdolności oraz zainspirować jeszcze niezdecydowanych .

Program

16.10. godz. 9-10:15 – spotkanie klas mundurowych ( 1-4 LN) z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu – aula, bud.A

17.10. godz. 8:50-10:30 – konkurs plastyczny na wizualizację hasła przewodniego OTK „ TALENT I PRACA – TO SIĘ OPŁACA” – klasa 1g1 TN ( aula, bud.A) 

17.10. godz. 10:50 spotkanie z przedstawicielami Mobilnego Centrum Edukacji  -( klasy maturalne  4LO, 5e,a,g2  ) dotyczące samozatrudnienia, zakładania własnej działalności gospodarczej (aula, bud.A)

20.10 godz.9:00- 13:30 -wycieczka zawodoznawcza klasy 3c TN do parku technologicznego Interior (Sinerso- Laboratorium Nauk Teleinformatycznych, laboratorium metrologiczne, komora solna  , spotkanie z Piotrem  Janicą -prezesem  zarządu w MPLAB Prototypes Sp. z o.o. , zwiedzanie hali produkcyjnej) 

Bieżące informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce SzOK.

Szkolny Ośrodek Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Elektryku- podsumowanie

 

Od 16 do 22.10. 23 trwał  Ogólnopolski Tydzień Kariery, w którym uczestniczyła także nasza szkoła. W ramach OTK odbyły się następujące działania:

 • spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu
 • konkurs plastyczny na wizualizację hasła OTK- „Talent i Praca- to się opłaca”
 • spotkanie z przedstawicielkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 • wycieczka zawodoznawcza do Parku Technologicznego Interior.

W działaniach wzięły udział wszystkie klasy kończące naukę w tym roku szkolnym 4LN, 5 TN, klasa 1g1 TN, klasa 3c TN,  3g i 3e TN.

W konkursie plastycznym zwyciężyła drużyna w składzie :   Anastazja Łuczak, Zuzanna Jakubiszyn, Wiktoria Czyżak  z klasy 1g1 TN

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc, uczniom za udział oraz  instytucjom uczestniczącym za wsparcie merytoryczne.

Fotorelacja z OTK na stronie internetowej szkoły w zakładce SzOK.

Katarzyna Gargasiewicz, Ewa Sokołowska

 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

 

W piątek, 17.11.23 w  auli szkoły  odbyło  się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Tematem była prezentacja ścieżki edukacyjno-zawodowej, rekrutacja do SW, struktura organizacyjna aresztu śledczego, prezentacja filmu- wywiadu z osadzonymi oraz prezentacja  wyposażenia taktycznego SW  i środków dozoru elektronicznego.

 W spotkaniu wzięły  udział klasy mundurowe: 2,3,4 LN , osoby chętne z klasy 5e TN  oraz klasa 3 DTN.

Politechnika Morska w Szczecinie gościem Elektryka

Pod koniec listopada specjalnie dla naszych tegorocznych absolwentów oraz klas przedostatnich TN gościliśmy przedstawicieli biura promocji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Morskiej.
Politechnika kształci specjalistów do pracy na morzu, jaki i na lądzie. Jest to uczelnia cywilna, oferująca swoim studentom oprócz nauki w nowoczesnych laboratoriach również pełnopłatne praktyki w firmach lądowych związanych z gospodarką morską. Studenci pływający mogą uczestniczyć w szkoleniach nadających kwalifikacje zawodowe uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie.
Żegluga śródlądowa, nawigacja, geoinformatyka, geodezja i kartografia , mechatronika, logistyka, automatyka to tylko niektóre kierunki proponowane przez uczelnię.
Więcej szczegółów, informatory, kody QR , przydatne linki znajdziecie w biurze SzOK-u , B 24. Zapraszamy!

Spotkania informacyjne dla maturzystów

Po raz kolejny gościliśmy przedstawicieli Biura Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, w którym wzięły udział klasy V TN i IV LN.
Przyszli studenci mieli świetną okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, warunkami zakwaterowania, pomocy socjalnej, programami naukowymi- Most, Mostech, Mostum czy Erasmus+ oraz szeroką ofertą kulturalno- sportową wykraczającą poza sferę naukową.

Więcej informacji oraz aktualne, tradycyjne ulotki dostępne w SzOK-u, B24.

W tym samym dniu klasy III i IV mundurowe oraz osoby zainteresowane spotkały się z podchorążymi- studentami Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, którzy zapoznali z zasadami rekrutacji na studia wojskowe, przebiegiem studiów, ofertą edukacyjną AWL oraz dalszymi możliwościami rozwoju kariery zawodowej.
Dopełnieniem tych informacji było spotkanie z przedstawicielem WCI w Żaganiu, który zapoznał uczestników spotkania ze specyfiką pracy w wojsku, koniecznych warunkach formalnych, które muszą spełnić kandydaci do służby wojskowej, przeciwwskazaniach zdrowotnych oraz testach psychologicznych.


SzOK

Warsztaty w Collegium Witelona


W marcu 40 uczniów CKZiU Elektryk uczestniczyło w otwartych zajęciach zorganizowanych przez Collegium Witelona, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Legnicy. Uczelnia zaproponowała dwa warsztaty: „ Komunikacja, czyli jak rozmawiać, żeby nie wkurzyć chłopaka, dziewczyny i … reszty rodziny” oraz „Wirtualna rzeczywistość”. Uczniowie mieli także możliwość zobaczenia różnych pracowni specjalistycznych.
W drodze do Legnicy panowie T.Fedak oraz S.Gargasiewicz przybliżyli historyczno- geograficzne ciekawostki Legnicko-Głogowskigo Okręgu Miedziowego czego finałem był konkurs krajoznawczy przeprowadzony w drodze powrotnej.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy to wcześniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa działająca od 1998 roku. Składa się z czterech wydziałów (Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Politologii).
Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi specjalizacji CW gwarantuje studentom kompleksowe wykształcenie w dziedzinach takich, jak: energetyka, filologia angielska, prawo oraz dietetyka. Daje to możliwość zapewnienia edukacji poza głównymi ośrodkami naukowymi w kraju.

Katarzyna Gargasiewicz

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uczniowie klasy 5g1 oraz 5e TN kończący edukację w „Elektryku” odwiedzili w dniach 11-12.04 PUP. Celem spotkania było zapoznanie z formami wsparcia finansowego dla młodych ludzi kończących pewien etap edukacji, formalnościami potrzebnymi podczas rejestracji w urzędzie, zakresem pomocy świadczonej przez tę instytucję oraz spotkanie z doradcą zawodowym.
W planach kolejne spotkania, o których będziemy informować.

SzOK

 

Targi Edukacji i Pracy

Uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z ofertą pracy na pełen etat oraz pracy krótkoterminowej lokalnych przedsiębiorców oraz spotkać się z doradcą zawodowym PUP w ramach Targów Edukacji i Pracy.
SzOK posiada aktualne informacje dotyczące praktyk uczniowskich, ofert pracy firm: NORD, TOMS oraz wiele informacji dotyczących WOT, uczelni wojskowych, zasadniczej służby wojskowej.

Więcej informacji w zakładce SZOK.

Pin It on Pinterest

Skip to content