SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

Działamy z uczniem i dla ucznia!

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w biurze SzOK-u na ulicy Witosa 25 w sali D 5.

Udzielamy porad indywidualnych i grupowych po uprzednim umówieniu się przez pocztę LIBRUS  (E.Sokołowska, K.Gargasiewicz)

Do korzystania z usług SzOK zapraszamy:

 • uczniów, którzy potrzebują pomocy w określeniu swojej ścieżki kariery zawodowej,
 • rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości dziecka,
 • nauczycieli i wychowawców, którzy chcą realizować tematy związane z rynkiem pracy,
 • instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości młodzieży,
 • pracodawców oraz uczelnie i szkoły policealne,
 • oraz wszystkich, którzy zainteresowani są wspieraniem młodzieży w aktywnym tworzeniu przyszłości.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe, które pomogą:

 • rozpoznać Twoje zdolności, umiejętności i zainteresowania w odniesieniu do wybranej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • dokonać trafnej samooceny z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
 • doskonalić kluczowe kompetencje interpersonalne
 • właściwie ocenić Twoje potrzeby i możliwości
 • poznać oferty i potrzeby lokalnego, ogólnopolskiego i europejskiego rynku pracy
 • zredagować dokumenty aplikacyjne

Dokumenty:

Spotkania klas maturalnych z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji

W październiku klasy 4 LN, 4 fTZ, 4 cTZ miały możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno- zawodową przygotowaną dla przyszłych absolwentów naszej szkoły.

Jak zostać żołnierzem zawodowym, jak wyglądają studia wojskowe, jakie możliwości mają absolwenci szkół mundurowych i wyższych uczelni, jakie uposażenie mają zawodowi żołnierze oraz jakie zabezpieczenie socjalne gwarantuje wojsko to tylko niektóre zagadnienia zaprezentowane na spotkaniach, które prowadził mjr R. Wiśniewski z WCR Żagań.

Zainteresowanych pracą lub studiami wojskowymi zapraszamy na kolejne spotkania. Zachęcamy również do kontaktu z SzOK , budynek B 24 w celu umówienia konsultacji.

Promocja nowego kierunku na UZ

Klasa 3fTN uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: Inżynieria Lotnicza. Spotkanie dla chętnych szkół z całego województwa zorganizował Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ wraz z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Zwiedzający mogli  zapoznać się z bazą dydaktyczno- naukową, programem nowego kierunku, profilem zawodowym absolwentów oraz dalszymi możliwościami zawodowymi. Oprócz tego atrakcją wydarzenia były pokazy konstrukcji lotniczych, loty dronami na symulatorze, prezentacja aparatury naukowo-badawczej czy spotkania z pilotami i instruktorami Lotnictwa General Aviation.

Politechnika Morska w Szczecinie gościem Elektryka

Pod koniec października specjalnie dla naszych tegorocznych absolwentów oraz klas przedostatnich TZ,TN i LN gościliśmy przedstawicieli biura promocji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Morskiej.

Politechnika kształci specjalistów do pracy na morzu, jaki i na lądzie. Jest to uczelnia cywilna, oferująca swoim studentom oprócz nauki w nowoczesnych laboratoriach również pełnopłatne praktyki w firmach lądowych  związanych z gospodarką morską. Studenci pływający mogą uczestniczyć w szkoleniach nadających kwalifikacje zawodowe uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie.

Żegluga śródlądowa, nawigacja, geoinformatyka, geodezja i kartografia , mechatronika, logistyka, automatyka to tylko niektóre kierunki proponowane przez uczelnię.

Więcej szczegółów, informatory, kody QR , przydatne linki znajdziecie w biurze SzOK-u , B 24. Zapraszamy!

Powiatowe Targi Pracy

12 października uczniowie klas 4 TN uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze i Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli. W wydarzenu  brali udział lokalni pracodawcy: Nord, Mazel, Avon, Ekoenergetyka – Polska, Lumel Alucast, Leks, Agencja Pracy Idea HR Group, Toms Polska, Lantmannen Unibake Poland, Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze oraz służby mundurowe – Areszt Śledczy w Zielonej Górze.

Podczas Targów wystawcy opowiedzieli o specyfice pracy w danym zakładzie i zaprezentowali aktualne oferty pracy, praktyk i stażu. Goście mogli zapoznać się z obecną sytuacją na rynku pracy, pozyskać informacje o możliwości rozwoju zawodowego czy przekwalifikowania się, porozmawiać z wystawcami na temat oferowanych miejsc pracy i skorzystać z porad doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

 

PROJEKT WIZYTÓWKI SzOK-u

Regulamin

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-4 TN/ TZ o profilu technik reklamy.
 2. Do konkursu mogą przystępować uczniowie CKZiU „Elektryk” indywidualnie lub grupowo ( grupa maksymalnie 2 osoby). Dopuszczalne są grupy międzyoddziałowe.
 3. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 4. Ostateczny termin przesłania prac upływa 15.12. 22. w formie wydrukowanych wizytówek- 2 sztuki oraz przesłaniu pracy w formie elektronicznej na adres: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl
 5. O wynikach i wyłonieniu zwycięzców zdecyduje komisja składająca się z przedstawicieli Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli zawodu i doradców zawodowych po obradach jury i przyznaniu poszczególnym pracom odpowiedniej ilości punktów 1, 2 lub 3.
 6. Wyniki konkursu są ostateczne.
 7. Zwycięska praca otrzyma nagrodę rzeczową .
 8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują adekwatną liczbę punktów dodatnich ze sprawowania
 9. Dopuszczone jest przyznanie wyróżnień
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych ( imię i nazwisko oraz klasa) oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły lub szkolnych social- mediach.

Wymogi techniczne:

 1. Karta wizytowa musi zawierać:
  • logotypy Szkoły oraz SzOK-u
  • adres: ul. Piłsudskiego 26, B 26 , 67-100 Nowa Sól
  • adres mailowy: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl , e.sokolowska@ckziu-elektryk.pl
  •  nr telefonu +48 68 475 55 55 wew. 75
 1. wymiary : 90x 50mm lub 85×55 mm.
 2. format pliku: *.cdr (format CorelDraw)

Ocenie podlegają:

 • umieszczenie podanych danych
 • wymiary
 • estetyka pracy
 • pomysł i  ujęcie graficzne
 
OFERTY PRACY

Osoba odpowiedzialna Ewa Sokołowska, kontakt: e.sokolowska@ckziu-elektryk.pl, i Katarzyna Gargasiewicz, kontakt: k.gargasiewicz@ckziu-elektryk.pl 

Pin It on Pinterest

Skip to content