KOMUNIKAT nr3

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa od 26 marca do 11 kwietnia 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Szkoła prowadzić będzie nauczanie zdalne w oparciu o Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 4/D/2020. Treść zarządzenie została zamieszczona.

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.  INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.  Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.   Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.  W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zaleceniem Premiera Rzeczpospolitej Polskiej zawieszone do odwołania zostają zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w szkole. Nauczyciele mają obowiązek stawić się w czwartek 12-03-2020 o 8:00 na posiedzeniu Nadzwyczajnym Rady Pedagogicznej w Auli szkoły przy ul. Kościuszki 28. Odwołane zostają wszystkie zajęcia dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz.

Technologie przyszłości w Ekoenergetyce

W ramach poznawania wybranego zawodu od strony praktycznej, uczniowie klas trzecich (technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk) 5 marca 2020 r. odwiedzili siedzibę firmy Ekoenergetyka-Polska w Zielonej Górze. Ekoenergetyka-Polska to innowacyjna firma, która jest jednym z liderów w branży elektromobilności w Europie. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją stacji ładowania wysokiej mocy przeznaczonych dla samochodów.

Recytowali wiersze K. K. Baczyńskiego

 W poniedziałek 9 marca 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego już po raz piętnasty odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski poezji patrona nowosolskiego Ogólniaka. CKZiU „Elektryk” reprezentowali: Aneta Rusiecka, Nadia Szyfter, Michał Rokosz i Szymon Rokosz – wyłonieni w eliminacjach szkolnych 26.02.2020r. W zmaganiach ogólnopolskich jury konkursowe wysłuchało kilkadziesiąt interpretacji wierszy, wśród najlepszych.

Mundurowi czcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

W dniach 01-03.03.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W pierwszym dniu czyli w niedzielę, grupa uczniów wzięła udział w mszy poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się w kościele p.w. Św. Antoniego a następnie w marszu patriotycznym i apelu pamięci, jaki został odczytany przy pomniku Bohaterów Walk o.

Kawiarenka Dnia Otwartego

W czasie Dnia Otwartego uczniowie naszej szkoły przygotowali słodki poczęstunek dla swoich kolegów i koleżanek ze Szkół Podstawowych z powiatu, którzy odwiedzili w tym dniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, aby zapoznać się z naszą oferta kształcenia.  Nasza słodka ” KAWIARENKA” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem gości, którzy odwiedzając „Elektryk” spędzili w szkole bardzo.

Rebelianci – pokaz mody

Dnia 4 marca 2020 r. były zorganizowane Dni Otwarte Szkoły z bogatym programem dla uczniów, przygotowanym przez wszystkie nasze kierunki kształcenia. Jednym z punktów był pokaz mody. Modelkami i modelami byli uczniowie kierunków Technik Organizacji Reklamy i Technik Budownictwa. W tym roku pokaz odbył się pod hasłem „Rebelianci walczący o naszą planetę” . Szliśmy z.

Dzień Otwarty w Elektryku

Trwa Dzień Otwarty Elektryka, od samego rana tłumy uczniów szkół podstawowych odwiedzają naszą szkołą. Zwiedzanie trwać będzie do godziny 15.00. Zapraszamy dzien otwarty

IX SZACHOWE GRAND PRIX „ELEKTRYKA” – Turniej II

19 lutego 2020 roku w auli CKZiU „Elektryk” odbył się II turniej IX Szachowego Grand Prix „Elektryka” o Puchar Dyrektora Szkoły, zorganizowany przez Panią Agnieszkę Piwońską. Po zsumowaniu dwóch turniejów klasyfikacja Szachowego Gran Prix wygląda następująco: Zezulkin O. (2c2TZ) 14,5 pkt Trzebiński K. (4fTZ) 12,5 pkt Topór K. (4fTZ) 11,5 pkt Relich S. (4cTZ) 11.

Pin It on Pinterest

Skip to content