„Akademia techniki – koncepcja, kreacja, produkt”

21-09-2022, w tym dniu odbyła się w CKZiU „Elektryk” konferencja podsumowująca z udziałem partnerów merytorycznych, uczniów i nauczycieli szkół z Nowej Soli, przedstawicieli samorządu, mniejszości ukraińskiej – projektu „Akademia techniki – koncepcja, kreacja, produkt” .  W projekcie, który odbył sie w dniach 15.09 – 22.09 wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły oraz 19 z.

Wizyta przygotowawcza w firmie Systema w Dreźnie – projekt Erasmus +

W ramach przygotowań do mobilności uczniów Naszej szkoły, Dyrektor szkoły, koordynator projektu i nauczyciel języka niemieckiego uczestniczyły w wizycie przygotowawczej w firmie Systema, Manfred-von-Ardenne-Ring 6, 01099 Dresden. Po raz pierwszy w firmie Systema w Dreźnie uczniowie Naszej szkoły będą odbywać staże zagraniczne. Dlatego ważnym punktem wizyty przygotowawczej była wspólna dyskusja na temat programu działań i.

Zajęcia integracyjne klas pierwszych

Zakończyły się zajęcia integracyjne dla klas pierwszych. W tym roku trwały dwa dni, pierwszego dnia zajęcia prowadzone były przez moderatorów, drugiego dnia w części pierwszej odbył się miniturniej klas pierwszych, część drugą prowadzili wychowawcy klas. W turnieju klas zwyciężyła klasa 1fT. TKP TKP1 TKP2 TKP3 TKP4 TKP5 TKP6 TKP13 TKP12 TKP11 TKP10 TKP9 TKP8 TKP7.

Staże zagraniczne w niemieckich zakładach pracy w Saksonii.

Celem  poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły od roku czasu trwały przygotowania do wdrożenia programu organizacji staży zagranicznych dla profili zawodowych: technik programista, technik informatyk odbywających się w rzeczywistym środowisku zawodowym. Starania zostały uwieńczone sukcesem i już w październiku tego roku w  międzynarodowej firmie zajmującej się technologiami informatycznymi i rozwojem oprogramowania będzie miała  miejsce pierwsza  wymiana zawodowa.

SILICON SAXONY – NAJWIĘKSZA NIEMIECKA SIEĆ HIGH-TECH

Ważnym krokiem w naszej wymianie zawodowej jest zainicjowana w 2022 roku współpraca z Silicon Saxony,  zarejestrowanym stowarzyszeniem branżowego saksońskiego przemysłu mikroelektroniki, półprzewodników, fotowoltaiki i oprogramowania z siedzibą w Dreźnie  w Niemczech.  Zrzeszające ok.500  firm członkowskich zatrudniających około 50 000 osób stowarzyszenie określa się jako największą sieć zaawansowanych technologii w Saksonii i jeden z największych klastrów  mikroelektroniki.

Dzień Sybiraka

118.09.2023 r delegacja naszej szkoły, poczet sztandarowy i reprezentacja klas mundurowych i uczniów wzięła udział w obchodach Dnia Sybiraka. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele Świętej Barbary, a głównym akcentem była uroczystość przy pomniku przy ul. Piłsudskiego. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniu przewodniczącej nowosolskich Sybiraków pani Danuty Cygan, delegacje urzędów, szkół i.

„Kolej na rower”

W tym roku ponownie profesjonalnie wsparliśmy akcję promocyjną kolejnej edycji  „Kolej na Rower” pod Patronatem Starostwa. Uczniowie kierunku Technik Reklamy 4GTN oraz 2GTN stali na 8 MORach: Stypułów, Ciepielów, Nowa Sól (ul. Przyszłości) , Nowa Sól (szpital) , Otyń, Stany, Konotop i Kolsko pomagając w obsłudze , wydając paszporty rowerzysty, przybijając pieczątki, prowadząc ewidencję osób.

Staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli z programu ERASMUS+

CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymał dofinansowanie w wysokości 56 574,00 EUR na realizację zadań projektowych nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 dla uczniów i kadry szkolnej z programu ERASMUS. Wsparcie finansowe działań projektowych na realizację zadań akredytowanych w tym roku szkolnym zapewni mobilność dla 4 nauczycieli w ramach obserwacji pracy (job shadowing) i 24 uczniów szkoły i 3.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 września 2023 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu, w czasie którego wciągnięta została na maszt flaga państwowa, głos zabrał Dyrektor Szkoły. Powitał zaproszonych gości, wszystkich nauczycieli i uczniów, a szczególnie gorąco pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele naszej armii w osobach ppor. Pauliny Ludwicek z 4..

OBCHODY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

01.09.2023 r. w samo południe delegacja szkoły w osobach Pana Dyrektora Grzegorza Königsberga i Pana Lesława Urbanowskiego wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po odegraniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Iwona Brzozowska, starosta naszego powiatu. Następnie delegacje urzędów, organizacji i szkół złożyły wiązanki kwiatów pod.

Pin It on Pinterest

Skip to content