Komunikat nr 5

KOMUNIKAT Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” informuje, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa, od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku zawieszone zostają dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Szkoła prowadzić będzie nauczanie zdalne. O wszelkich zmianach Dyrektor będzie informował za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego LIBRUS

Informacja dla maturzystów

W związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych informuję, że wręczenie świadectw ukończenia Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk  oraz innych dokumentów  odbędzie się 8 czerwca 2020 roku, w pierwszym dniu planowanego egzaminu maturalnego. Szczegółowa informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.Absolwenci, którzy chcą odebrać świadectwo i dokumenty wcześniej proszę o kontakt z sekretariatem CKZiU.

Historyczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 kwietnia 2020 roku pierwszy raz w historii Elektryka odbyło się „wirtualne” posiedzenie Rady Pedagogicznej. Członkowie rady przebywając w swoich domach połączeni za pośrednictwem łączy internetowych dokonali klasyfikacji uczniów klas maturalnych. Mimo drobnych problemów na początku posiedzenia udało się sprawnie przeprowadzić obrady

To jest nasze, Profesorze, pożegnanie…

                     Czasem spotyka się  takich ludzi, których się podziwia za wszystko, którym trudno dorównać…            Społeczność „Elektryka” z żalem przyjęła wiadomość o śmierci Pana Romana Fiałkowskiego, niezwykle zasłużonego nauczyciela, wychowawcy, kolegi, światłego człowieka o niezłomnych zasadach życiowych. Pan Roman w 1954r podjął pracę nauczyciela w Zasadniczej Szkole Metalowo – Elektrycznej w Nowej Soli i był.

Pin It on Pinterest

Skip to content