MUNDUROWI NA LOTNISKU

Przed feriami zimowymi uczniowie 2 i 3 klasy mundurowej uczestniczyli w kolejnych zajęciach w Straży Granicznej. Tym razem odbyły się one na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost. Mundurowi poznali procedury związane z kontrolą pasażerów prowadzoną przez Służbę Ochrony Lotniska oraz kontrolą paszportową realizowaną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dodatkowo uczniom przybliżono pracę i wyposażenie.

MUNDUROWI Z KRYMINALISTYKĄ ZA PAN BRAT

Na przełomie stycznia i lutego uczniowie pierwszej i trzeciej klasy mundurowej odbyli kolejne zajęcia w nowosolskiej policji. Tematem było zapoznanie z pracą technika kryminalistyki. Uczniowie poznali jego niezbędne wyposażenie oraz zasady zabezpieczania i zbierania różnego typu śladów na miejscu przestępstwa. mk mk2 mk3 mk4   mk5 mk6 mk7 mk11   mk10 mk9 mk8  

Promocja akredytacji ERSMUS + i otrzymanego dofinansowania na realizację projektu w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Uczniowie klas 4 GTN Techniku Reklamy na zajęciach zawodowych, przygotowali plakaty i zaproszenia na III Konferencję Programu Erasmus + w celu promocji akredytacji projektu. Przygotowanie i otrzymane zaproszenia i plakaty promujące akredytację, za zgodą uczniów klasy 4 Technikum Reklamy wezmą udział w konkursie szkolnym. Dyrekcja CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli, wybierze zaproszenie i plakat, promujący.

Turniej halowej piłki nożnej dla Szkół Podstawowych

Ostatniego dnia stycznia 2024 roku, zorganizowany został coroczny Turniej halowej piłki nożnej dla Szkół Podstawowych z Powiatu nowosolskiego. W hali CKZiU „Elektryk” do rywalizacji stanęło 7 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy, najpierw eliminacyjne, a następnie finałowe. Zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, drugie miejsce przypadło Szkole podstawowej w Otyniu, a.

Spotkania informacyjne uczniów CKZiU z przedstawicielami wyższych uczelni, instytucji oraz WCI w Żaganiu

Od początku roku szkolnego Szkolny Ośrodek Kariery zorganizował spotkania informacyjne przybliżające min. ofertę edukacyjną wyższych uczelni, zasady rekrutacji do wojska, służby więziennej czy zasady samozatrudnienia. Szkoła nasza gościła przedstawicieli: Wojskowego Centrum Informacji w Żaganiu Politechniki Morskiej ze Szczecina Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej z WUP w Zielonej Górze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze Collegium Witelona.

Komunikat Dyrektora szkoły

Informuję, że Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2024 roku dokonała zmian w zapisach Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (uchwała numer 1/43130/2024). Aktualny statut został opublikowany na stronie internetowej szkoły (ckziu-elektryk.pl) w zakładce dokumenty szkoły. Dyrektor CKZiU „Elektryk” Grzegorz Königsberg

SZKOLENIE CHEMICZNE MUNDUROWYCH

Po zajęciach teoretycznych dotyczących m.in. zachowania się po użyciu broni masowego rażenia, uczniowie drugiej klasy OPW zrealizowali zajęcia praktyczne. Na ośrodku szkolenia 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku ćwiczyli zakładanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Dowiedzieli się jak prawidłowo zakładać wojskową maskę przeciwgazową MP-6 oraz filtracyjną odzież ochronną (FOO). Po krótkim treningu czynności te zaliczali na.

MUNDUROWI W PREWENCJI

23 stycznia i 02 lutego uczniowie 1 i 3 klasy mundurowej realizowali kolejne zajęcia w Policji. Dotyczyły one pracy policjantów Wydziału Prewencji. Tym razem dowiedzieli się jak działa służba dyżurna, czyli ogniwo kierujące bieżącą pracą policjantów oraz bezpośredniego kontaktu z obywatelami. Mieli również możliwość poznania procedur postępowania z osobami zatrzymanymi, a także „umeblowania” ich cel.

ERASMUS+ na start 20204

Uczniowie Naszej szkoły od 26.02.2024 do 08.03.2024 będą realizować dwutygodniowy staż zagraniczny w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 16 uczniów  technikum budownictwa, elektrycznego, mechatronicznego i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ramach mobilności zorganizuje konferencję blogerów lub wideokonferencję. Konferencja zostanie podzielona na sekcje dotyczące lokalnych problemów włączenia i różnorodności, równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za.

 II TURNIEJ SZACHOWY

30 stycznia 2024 roku w auli CKZiU „Elektryk” odbył się II turniej w ramach Szachowego Grand Prix „Elektryka” o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wystartowało 41 uczniów, w tym 3 dziewczyny. Łącznie w obu turniejach wystartowało 61 osób, w tym 4 dziewczyny.  Po dwóch turniejach w czołówce znajdują się:  I miejsce – Wawrzyniak Kamil (4cTN),.

Pin It on Pinterest

Skip to content