Komunikat 19.08.2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w  Nowej Soli informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu do planu nauczania w szkołach średnich „historia i teraźniejszość” zmianie uległy plany nauczania do klas technikum. Przedmioty: biologia oraz chemia, będą realizowane przez uczniów przyjętych od rocznika 2022/2023 w klasie 3 oraz 4 technikum. Zakupione już podręczniki.

Pin It on Pinterest

Skip to content