KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zaleceniem Premiera Rzeczpospolitej Polskiej zawieszone do odwołania zostają zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w szkole.

Nauczyciele mają obowiązek stawić się w czwartek 12-03-2020 o 8:00 na posiedzeniu Nadzwyczajnym Rady Pedagogicznej w Auli szkoły przy ul. Kościuszki 28.

Odwołane zostają wszystkie zajęcia dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz indywidualnym tokiem nauki.

Jednocześnie informujemy, ze zaplanowane konkursy i wycieczki zostają odwołane lub przeniesione w czasie, zgodnie z harmonogramem organizatora.

O wszelkich zmianach Dyrektor szkoły będzie informował za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz komunikatora dziennika elektronicznego.

Dyrektor CKZiU „Elektryk”

Grzegorz Königsberg

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content