Historyczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Historyczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 kwietnia 2020 roku pierwszy raz w historii Elektryka odbyło się „wirtualne” posiedzenie Rady Pedagogicznej. Członkowie rady przebywając w swoich domach połączeni za pośrednictwem łączy internetowych dokonali klasyfikacji uczniów klas maturalnych. Mimo drobnych problemów na początku posiedzenia udało się sprawnie przeprowadzić obrady

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content