Komunikat nr 5

Komunikat nr 5

KOMUNIKAT

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

„Elektryk”

informuje,

że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa,

od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku

zawieszone zostają dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Szkoła prowadzić będzie nauczanie zdalne.

O wszelkich zmianach Dyrektor będzie informował za pośrednictwem strony internetowej

oraz dziennika elektronicznego LIBRUS

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content