Uczniowie Elektryka kontynuują pamięć…

Uczniowie Elektryka kontynuują pamięć…

Uczniowie i uczennice CKZiU Elektryk, kontynuują pamięć i tradycję mniejszości żydowskiej na terenie Środkowego Nadodrza. Starali się wyłuskać informacje dotyczące żydowskich mieszkańców gminy Nowe Miasteczko. Udało się zebrać wiele materiałów, wiele przekazów ustnych, ale epidemia COVID 19 uniemożliwiła dalszą pracę nad weryfikacją materiału badawczego. Współpraca z Muzeum w Rogoźnicy i Towarzystwem Kulturalno – Oświatowym Żydów w Polsce otworzyła wiele drzwi. Mamy nadzieję, że od września uda się ją dalej kontynuować.

Ze swojej strony, jako opiekun projektu czułem się bardzo wyróżniony i zauważony przez zarząd Fundacji – Forum Dialogu, wystosowanym do Dyrekcji szkoły listem gratulacyjnym od Wice Marszałka Senatu RP, pana B. Borusewicza.

W tym miejscu chciałbym podziękować Dyrekcji CKZiU oraz Dyrektorowi NDK za współpracę i wsparcie w działaniach edukacyjnych i okołoedukacyjnych służących promocji wiedzy o historii Narodu Polskiego, Żydowskiego w tym trudnym wieku XX.

Paweł Kopeć

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content