Odszedł do wieczności przyjaciel naszej szkoły

Odszedł do wieczności przyjaciel naszej szkoły

 

W dniu 10 stycznia 2021 r. ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego, byłego Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz wiernego wieloletniego Przyjaciela naszej szkoły. Relacja ta, niezwykle serdeczna
i bezpośrednia, nawiązała się z chwilą ingresu Księdza Biskupa do katedry gorzowskiej i trwa właściwie do chwili obecnej. Jeszcze w 2019 roku dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, a Ksiądz Biskup był, jak zwykle, pogodny, spontaniczny, uśmiechnięty. Uświetniał wiele szkolnych uroczystości i spotkań, lecz nigdy nie stwarzał dystansu i nie pozwalał się wyróżniać. Ile było tych pełnych wrażeń spotkań, nie sposób przeliczyć. Czuliśmy się jak jedna rodzina z Ojcem, braćmi i przyjaciółmi.

            Ksiądz Biskup, o dziwo, pamiętał wielu spośród nas, a nawet składał indywidualne, wersje życzeń. Był wspólny śpiew, żarty, życzliwe uśmiechy. Widoczna jednak
w wystąpieniach Księdza Biskupa była nieustająca troska o młodzież, a także głębokie autentyczne uznanie dla nauczycieli i ich trudu. W podniosłym nastroju uczestniczył z nami
w kolejnych jubileuszach szkoły i nie szczędził słów uznania.

            Z naszej strony staraliśmy się okazać serdeczność, ciepło z okazji imienin, jubileuszy
i znaczących wydarzeń w pracy duszpasterskiej. Dziś można stwierdzić, że nasze relacje były harmonijne, wręcz wzorowe. Trudno sobie wyobrazić, że już nie spotkamy Księdza Biskupa w murach naszej szkoły. Pozostaje nam przekonanie, że Biskup Adam był dla nas szczególnym darem, Pasterzem, Przyjacielem, uosobieniem pokoju, radości, umiłowania człowieka i przyrody, wznoszącym się na wyżyny, zgodnie z obranym zawołaniem Sursum corda.

            Wierzymy, że wieczne szczęście jest już udziałem Bpa Adama, a Jego zasługi zapewniły mieszkanie w Domu Ojca.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content