Akcja Sprzątania Świata

Akcja Sprzątania Świata

Tegoroczną akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Sprzątano teren szkoły oraz tereny przyległe do budynków szkoły.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content