Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny

Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny

Tytuł projektu:

„Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala
i Huculszczyzny”

„Сардаки – Кептарі, культурна спадщина Підгалля
та Гуцульщини”

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Lider projektu: Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji z Otynia  

Partner projektu: Mykytyneckie Liceum z Iwano-frankowska 

Partnerzy merytoryczni: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Liceum nr 23 im Romana Huryka z Iwano-frankowska,

Czas trwania projektu:

Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01

Data zakończenia projektu: 2021-10-31

Czas trwania działań:

Działanie rozpocznie się 2021-09-26

Działanie zakończy się  2020-10-02

Miejsce realizacji: Powiat Nowosolski, Iwano-frankowsk, Kraków, Ochotnica Dolna i okolice,

Cel ogólny projektu: Celem projektu jest pogłębianie dialogu pomiędzy narodami, kulturami
i pokoleniami, wzbudzenie wspólnego zrozumienia różnic i podobieństw oraz poszanowania różnorodności kulturowej Polski i Ukrainy w pryzmacie Podhala i Huculszczyzny.

Cele szczegółowe projektu:  

  • zdobycie wiedzy na temat kultury ziemi górskich w Polsce i na Ukrainie;
  • konfrontacja bogactwa kulturowego, historycznego, mentalnego Podhala i Huculszczyzny
    w kontekście życia codziennego Polski, Ukrainy, Europy; 
  • przełamywanie barier językowych i kulturalnych, zachęcenie uczestników do otwartości, tolerancji ale także do bronienia swojego zdania i asertywności;
  • kształcenie umiejętności pracy w grupie, zbierania, selekcjonowania, prezentacji, analizy materiałów z różnych źródeł;
  • kształcenie umiejętności wykorzystywania telefonów i smartfonów do gromadzenia dokumentacji audio, video, fotograficznej;
  • identyfikacja i rozwój talentów aktorskich, muzycznych, plastycznych młodzieży.

Streszczenie projektu:

Grupa ukraińska liczyła 19 uczniów w wieku 14-15 lat, kształcących się w liceach w Iwano-frankowsku, a polska 16 uczniów w wieku 16-19 lat, kształcących się w technikum i liceum w Nowej Soli. Faza przygotowawcza projektu, zrealizowana w Nowej Soli i Iwano-frankowsku, obejmowała przygotowanie merytoryczne i metodyczne opiekunów, konstrukcję narzędzi, realizację ankiet „Na tropach góralszczyzny / huculszczyzny w naszym regionie”, nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami. Działania projektowe będa realizowane we współpracy ze społecznością lokalną gminy Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim: Szkołą Podstawową, Wiejskim Domem Kultury, stowarzyszeniami.  Rezultatami projektu będą: słownik polsko-ukraińsko-podhalańsko-huculski, opracowane zasady gry ”Tropiciele dziedzictwa kulturowego Górali i Hucułów”, prace artystyczne oraz show muzyczno-artystyczne inspirowane przyrodą i kulturą ziem górskich, podaniami
i legendami, kwestionariusze oraz wyniki ankiet.  Promocja i upowszechnianie będą realizowane poprzez strony internetowe www.europejskiecentrum.org.pl, www.facebook.com/Mykytyntsischool,

www.ifnvk23.wixsite.com/school, www.ckziu-elektryk.pl oraz dedykowane kanały na Youtubie
i Facebooku.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content