Podsumowanie projektu „Kolej na rower”

Podsumowanie projektu „Kolej na rower”

07.10.2021 w auli naszej szkoły, przedstawiciele  Powiatu Nowosolskiego oficjalnie podziękowali naszym uczniom oraz grupie nauczycieli kierunku Technik Reklamy, za zaangażowanie i pomoc przy projekcie „Kolej na rower” z 19.09.2021. Pan Wicestarosta Waldemar Wrześniak wraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, Panią Katarzyną Dzieńdziurą oraz Starszym Specjalistą Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, Panią Agnieszką Popławską, wręczył wszystkim uczestnikom projektu upominki oraz Voucher na bowling z poczęstunkiem.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content