Radni o Niepodległości

Radni o Niepodległości

Na dwa dni przed kolejną rocznicą Odzyskania Niepodległości, z inicjatywy nauczyciela historii pana Sławomira Gargasiewicza zorganizowana została dyskusja panelowa dotycząca idei Niepodległości. Gospodarzami spotkania byli uczniowie i uczennice klasy 3 E TN, którzy przygotowali również tematyczną wystawę pt. „Ojcowie Niepodległości”. W dyskusji udział wzięli: Pan Andrzej Staroszczuk – radny Rady Powiatu Nowosolskiego i jednocześnie członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego, Andrzej Petreczko – Przewodniczący Rady Miasta Nowej Soli oraz Ryszard Szablowski – radny Rady Miasta Nowej Soli, a także uczniowie i uczennice klas mundurowych: 2 A LN i 1 A LN. Spotkanie rozpoczęła uroczystość wręczenia uczniom i uczennicom klas mundurowych certyfikatów i mianowań na wyższe stopnie, zgodnie z regulacjami regulaminowymi. Uroczystość w imieniu Dyrekcji Szkoły poprowadził wicedyrektor ds. wychowawczych Pan Sławomir Kalisz, a wręczeń dokonali opiekun klas mundurowych Pan Lesław Urbanowski i członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Pan Andrzej Staroszczuk. Po jej zakończeniu przyszedł czas na swobodniejszą dyskusję. Poruszano w niej kwestie czym dla obecnych jest Niepodległość, jak ją rozumieją i jak przeżywają. Padały różne sformułowania, że Niepodległość to: bezpieczny dom, swoboda, wolność, możliwość przedstawiania swoich poglądów czy zdań, a także służba i odpowiedzialność. Nawiązywano także do czasów gdy za sprawę Niepodległości i prawdy historycznej trzeba było płacić wysoką cenę; nie obyło, się bez wspomnień zaproszonych gości. Wszyscy zgodzili się, że tak naprawdę pełną Niepodległość odzyskaliśmy dopiero po 1989 r. Poruszono także aktualne sprawy w nawiązaniu do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W tym kontekście zebrani zastanawiali się na kwestią: Niepodległość a szczelność granic i obrona własnej tożsamości. Dyskusję zakończyły rozważania i plany dotyczące świętowania Niepodległości w tym roku.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content