Szkolenie chemiczne mundurówki

Szkolenie chemiczne mundurówki

29.10.2021 r. był kolejnym etapem szkolenia wojskowego klasy 2A LON w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Tym razem główną tematyką zajęć była obrona przeciwchemiczna. W ramach szkolenia mundurowi poznali podstawowy sprzęt rozpoznania chemicznego wykorzystywany na szczeblu pododdziału, taki jak rentgenoradiometr DP-75 i przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M. Elementem zajęć była również nauka zakładania filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1 oraz maski przeciwgazowej MP-5. Uzupełnieniem  szkolenia było zdobycie umiejętności ewakuacji rannego z pola walki różnymi sposobami oraz zapoznanie się z wojskowym torem przeszkód. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na praktyczne pokonanie poszczególnych elementów OSF-u.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content