III Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego

III Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego

Od 09 listopada 2021 trwały zmagania ortograficzne z j. niemieckiego w ramach III edycji Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, nad którymi patronat objął Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Do udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Powiatu Nowosolskiego oraz współpracujące z nami województwa lubuskiego.      Konkurs był skierowany do czterech grup wiekowych- uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6,oraz 7-8, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, podzielonych na dwie grupy: klasy 1-2, oraz 3-4. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 251 osób. Uczestnicy mieli do uzupełnienia od 10-20 luk w czytanym tekście niemieckim. Do kolejnego etapu -rozgrywek finałowych 23.11.2021 zakwalifikowało się 15 uczestników na poziomie klas 4-6 szkół podstawowych, 25 osób z klas 7-8 SP, oraz 15 osób w kategorii klas 1-2 oraz 16  z klas 3-4 szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden arkusz to zadania typu uzupełnianie luk w tekście do udostępnionego nagrania, a drugi to praca z zadaniami wielokrotnego wyboru do wysłuchanego tekstu.  07 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu szkolnego oraz rozgrywek finałowych. Zwycięzcy obu etapów zostaną uhonorowani nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu tego projektu przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu/Opolu. Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród 13.12.2021 o godz 09.35 do bud B s.B98
Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu tego przedsięwzięcia.
Do zobaczenia w przyszłym roku! Iwona Wysocka Weronika Andrys-Sulatycka  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content