Zagraniczna mobilność Ekonomistek w ramach kształcenia zawodowego

Zagraniczna mobilność Ekonomistek w ramach kształcenia zawodowego

W ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. Nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683. Pierwszy tydzień praktyki w ramach programu unijnego ERASMUS ekonomistki spędziły w Berlinie. Doskonaliłyśmy umiejętność wykonywania prac biurowych, przygotowywałyśmy pisma zgodnie z zasadami korespondencji kadrowej i administracyjnej oraz opracowałyśmy portfolio prezentacyjne, a podczas ewaluacji projektu miałyśmy za zadanie przedstawienie własnej osoby w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Praktyczne zajęcia w archiwum zweryfikowały naszą wiedzę w znakowaniu akt. Dodatkowo poznałyśmy strukturę urzędu żeglugi rzecznej oraz wybrałyśmy się na wizytę studyjną do Kleinmachnow w celu poznania administrowania śluzy rzecznej z punktu widzenia naszego profilu kształcenia. Oczywiście poza zajęciami zawodowymi miałyśmy możliwość kulturowego odkrywania stolicy-zwiedzenia dzielnicy Mitte z jej najważniejszymi punktami: Brama Brandenburska, wyspa Muzeów, zewnętrzne muzeum- Topografia Terroru, oraz Reichstag. W ramach czasu wolnego grupa niejednokrotnie wybierała się na wycieczki wszystkimi środkami komunikacji publicznej, co rusz odkrywając nowe ciekawe miejsca i zabytki. Po tygodniu pobytu w Berlinie kontynuujemy naszą mobilność w warsztacie szkoleniowym urzędu żeglugi w  Fürstenwalde. Zadania na drugi tydzień to przygotowanie port folia dla wybranego zawodu, a także  biznesplanu jako formy samo zatrudnienia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ekonomistki z opiekunką p.I.Wysocką  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content