Komunikat 19.08.2022

Komunikat 19.08.2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w  Nowej Soli informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu do planu nauczania w szkołach średnich „historia i teraźniejszość” zmianie uległy plany nauczania do klas technikum. Przedmioty: biologia oraz chemia, będą realizowane przez uczniów przyjętych od rocznika 2022/2023 w klasie 3 oraz 4 technikum. Zakupione już podręczniki pozostają aktualne i zostaną wykorzystane w klasie 3 i 4 dla danego rocznika.  Plan nauczania i podręczniki w Liceum Ogólnokształcącym pozostają bez zmian.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content