Erasmusowa przygoda dobiegła końca….

Erasmusowa przygoda dobiegła końca….

Projekt zrealizowany w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1  (KA121-VET). Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.  Nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 15.10.2022 z momentem wyjazdu z Fürstenwalde skończył się nasz staż zawodowy dla uczniów 4 klas technikum elektrycznego i mechatronicznego. Te dwa tygodnie były pełne wrażeń, nowości i doświadczeń, które otwarły nas na europejski rynek pracy, zmotywowały  i z pewnością ułatwią nam start w życiu zawodowym, zarówno w Polsce jak i za granicą. Każdy z nas czuł się w tym miejscu dobrze, ciągłe zajęcia, różnorodne atrakcje oraz praca pozwalała nam zapomnieć o codziennej szkolnej rutynie, nie mieliśmy poczucia monotonii, a opiekunowie oraz uczniowie bardzo dbali o miłą atmosferę między wszystkimi uczestnikami projektu. Okres stażu to czas wytężonej pracy nad zakończeniem wszystkich działań i przygotowaniem prezentacji, a także podsumowaniem mobilności i dokonanie ewaluacji. W piątek 14.10.2022 oficjalnie zakończyliśmy naszą mobilność w  placówce kształceniowej WSA Spree- Havel w Fürstenwalde, otrzymaliśmy i certyfikaty to potwierdzające. Celem naszego projektu było przyczynienie się wszelkimi działaniami do  wzrostu motywacji wśród uczniów z deficytami rozwojowymi do otwartości na europejski rynek pracy, zapewnienie możliwości mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz wsparcia edukacji zawodowej i zatrudnienia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie, młodzież z niepełnosprawnościami). Zadania, jakie mieliśmy do wykonania to przygotowanie portfolia prezentacyjnego, którego celem było przedstawienie własnej osoby oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Stworzenie blogosfery kompetencji zawodowych dla zawodu mechatronicznego i elektrycznego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opierając się o założenia i cele dla edukacji i rynku pracy w Polsce i w Niemczech. Utworzenie strony internetowej firm polsko – niemieckich zajmujących się sprzedażą kontenerów zgodnie z klasyfikacją i  rodzajami odpadów w regionie lub okolicy Zaprojektowanie kontenera z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie a następnie wydrukowanie na drukarce 3D. W wolnym czasie mieliśmy możliwość kulturowego odkrywania ważnych i ciekawych miejsc oraz zabytków w Berlinie i Brandenburgii. Uczestnicy stażu z opiekunami (I.Wysocka, M.Lau)
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content