Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”

Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”

18.11.2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” będąca podsumowaniem realizacji projektu w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 dofinansowanie w wysokości 62 198,00 EUR. Otwarcie konferencji zostało uświetnione koncertem w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Elektryk”. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+: WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ, DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO, EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU, AKTYWNE OBYWATELSTWO. Uczestnicy mobilności w ramach wykonanego zadania włączenie i różnorodność zaprezentowali folder kształcenia zawodowego, który opracowali w oparciu o ścieżki kształcenia  w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Uczniowie przedstawili przygotowane portfolia  osobiste i portfolia zawodowe oraz biznes plan opracowany zgodnie z zasadami zakładania firm w Polsce i w Niemczech, również po to, aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej i równego dostępu do aktywności społeczno – zawodowej. Rezultatem tego zadania był projekt na plakat promujący edukację włączającą i różnorodność. Priorytetowym celem projektowym były zadania nastawione na ochronę środowiska. Uczniowie przedstawili swój innowacyjny projekt kontenera na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie. Projekt kontenera wydrukowany został na drukarce 3D i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Rezultatem projektu było opracowanie strony internetowej firm w Polsce i w Niemczech zajmujących się sprzedażą kontenerów w Polsce i w Niemczech zgodnie z klasyfikacją i rodzajami odpadów. Uczniowie zaprezentowali platformy kompetencji jako działanie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Przygotowane platformy przedstawiają efekty wszystkich zadań wykonywanych w czasie praktyk zawodowych przez uczniów klas: technikum reklamy – https://elektrykblog666.wixsite.com/erasmus, technikum ekonomicznego  https://ekonomistkierasmus.wixsite.com/website, technikum mechatroniczne i elektryczne  https://sites.google.com/view/blogosfera-kompetencji-zawodow/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0 . Zapraszamy do odwiedzenia platform kompetencji.  Konferencja była również okazją do zaprezentowania osiągnięć naszej drużyny uczniowskiej, która przystąpiła do Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych i otrzymała wyróżnienie za innowację nastawioną na ochronę środowiska. Zaproszeni goście obejrzeli kolorową wystawę fotograficzną przedstawiającą pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus plus na praktykach zawodowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Anna Ziętek
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content