STRZELNICA LASEROWA W SZKOLE

STRZELNICA LASEROWA W SZKOLE

19.12.2022 r. do Szkoły zawitał „Mikołaj”. Dzięki naszemu starostwu i Ministerstwu Obrony Narodowej nasza baza dydaktyczna wzbogaciła się o system szkolno-treningowy „Pojedynek”, czyli wirtualną strzelnicę. Pozwala ona zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania i ćwiczeń w obserwacji. Umożliwia również prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. System umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób. Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu. System umożliwi przede wszystkim naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz zespołowego działania przez uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego i klas mundurowych.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content