Razem dla pogranicza

Razem dla pogranicza

W dniach 13-16.03.2023r. 14-stu uczniów technikum budownictwa pod opieką naszych nauczycieli p. Agnieszki Schuster, Agnieszki Kędzierskiej -Skórskiej, wzięli udział w warsztatach w Fürstenwalde wspólnie z naszym partnerem z Niemiec w ramach realizacji projektu pn.: Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji. Budowa systemów energetyki odnawialnej w budownictwie energooszczędnym i działanie budynków energooszczędnych z elementami energetyki odnawialnej realizowanego przez Powiat Nowosolski. Celem projektu jest przygotowanie uniwersalnego transgranicznego specjalisty w branży budowlano-energetycznej, w tym energii odnawialnej, mogącego podjąć pracę po obydwu stronach granicy. Warsztaty prowadzone przez p. Agnieszkę Kędzierska – Skórską, pozwoliły na poznanie założeń budownictwa pasywnego i energooszczędnego, idei domu pasywnego od projektu do wykonania w określonej technologii. Ponadto uczniom  na czas realizacji projektu został przekazany przez dyrekcję WSA Spree- Havel obiekt i przedstawione etapy i zakres prac. Budynek będzie podlegał modernizacji i zmianie przeznaczenia domu mieszkalnego na cel użyteczności publicznej, z uwzględnieniem energooszczędności budynku. Uczniowie wykonali prace inwentaryzacyjne oraz pierwsze szkice koncepcji aranżacji pomieszczeń. Na Podsumowanie projektu mieliśmy możliwość zwiedzanie wzorcowego domu pasywnego na podstawie obiektu administracyjno- socjalnego w Kummersdorf, należącego do WSA Spree- Havel. Przedstawienie w praktyce rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych. Zwiedzanie śluzy Wendisch Rietz jednej z najstarszych w Niemczech, która obecnie jest w pełni zautomatyzowana i przez centrale sterowania w Storkow monitorowana.  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content