II konferencja upowszechniająca w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”

II konferencja upowszechniająca w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”

II konferencja upowszechniająca realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Programu Edukacja, była okazją do zaprezentowania działań oraz rezultatów wypracowanych w projekcie „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”.  Konferencja odbyła się 17 kwietnia 2023 r. w Łagowie i została zorganizowana przez Enea Operator Sp. z o.o. e współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. W konferencji udział wzięli:

  • przedstawiciele Powiatu Nowosolskiego: Waldemar Wrześniak – Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, Katarzyna Dzieńdziura – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
  • przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Poznańskiej,
  • przedstawiciele: Instytutu Badań Edukacyjnych a także Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  • dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół z: Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Chodzieży, Bydgoszczy i Wronek.

          Pierwsza część konferencji odbyła się na poligonie energetycznym Ośrodka Szkoleni energetycznego przygotowany przez uczniów CKZiU „Elektryk” jak i pokaz prac pod napięciem wykonany przez pracowników spółki Enea Operator.

          Drugą część konferencji poprowadzili: Katarzyna Wiśniewska – Kierownik Biura Rekrutacji i Promocji Pracodawcy Enea Operator w Poznaniu oraz Grzegorz Königsberg – Dyrektor CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli. Część merytoryczną konferencji otworzyły przemówienia zaproszonych gości: Marcina Gawrońskiego – Prezesa Zarządu Enea Operator Sp. z o.o., Michała Cebuli – Wiceprezesa ds. pracowniczych a także Waldemara Wrześniaka – Wicestarosty Powiatu Nowosolskiego. Następnie Katarzyna Jarzębińska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich z Poznania – omówiła strategię rozwoju potencjału ludzkiego spółki Enea Operator w kontekście szkolnictwa zawodowego.

          W dalszej części konferencji zaprezentowano wypracowane dotychczas rezultaty projektu. Anna Czaińska – nauczycielka matematyki z CKZiU „Elektryk” – wskazała na zalety zastosowania programu MATLAB w nauczaniu matematyki, fizyki i elektrotechniki, natomiast prelegentki Beata Zięba i Sylwia Hajdasz z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiły przykłady zadań z wykorzystaniem programu MATLAB, które zostaną wdrożone w procesie nauczania we wspomnianych przedmiotach. Uczestnicy konferencji obejrzeli również fragment filmu „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na postawie pomiarów” przygotowany przez Adriana Łapczyńskiego z Krakowa przy współudziale uczniów CKZiU „Elektryk” jako aktorów. Filip Górski z Politechniki Poznańskiej szczegółowo omówił wyniki przeprowadzonych testów scenariusza szkoleniowego dla modułu „Linia kablowa 0,4 kV”, dodatkowo też zaprezentował fragment aplikacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Zainteresowane osoby mogły przetestować system VR, mający posłużyć realizacji symulowanych szkoleń w zakresie prac pod napięciem na infrastrukturze średniego i niskiego napięcia, w ramach zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym. W prezentacji dotyczącej kursu „Montaż energetyczny” Mariusz Wójciak, reprezentujący Enea Operator, zapoznał uczestników konferencji z elementami programu, natomiast Sławomir Kalisz – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych w CKZiU „Elektryk” – wskazał na niezbędny sprzęt, konieczny do wyposażenia pracowni montażu energetycznego. Zgodnie z założeniem projektu, program kursu, jako kwalifikacja rynkowa, zasili Zintegrowany System Kwalifikacji. O kolejnych zrealizowanych etapach pracy nad wnioskiem dla kwalifikacji rynkowej opowiedziała w swoim wystąpieniu Agnieszka Demichowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Część merytoryczną konferencji zakończyło wypełnienie ankiety przez uczestników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content