PIERWSZE ZAJĘCIA NA STRZELNICY LASEROWEJ

PIERWSZE ZAJĘCIA NA STRZELNICY LASEROWEJ

W dniach 28.03 i 04.04. uczniowie klasy mundurowej 2A LON jako pierwsi rozpoczęli cykliczne zajęcia na naszej strzelnicy laserowej. Uczniowie najpierw odbyli zapoznawcze strzelanie z pistoletu do tarcz na odległości 25 m, a następnie przystąpili do strzelań dynamicznych z karabinków. W czasie ćwiczenia pod nazwą „Pojedynek” strzelali parami do ukazujących się na kominie properów. Następnie zrealizowali dwa strzelania do ukazujących się celów wojskowych, pierwsze w ruinach, a drugie w terenie. W ramach ćwiczenia strzelali również do tarcz sportowych z karabinków automatycznych. L. Urbanowski
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content