Panie Piotrze … pamiętamy! Cześć i chwała bohaterom!

Panie Piotrze … pamiętamy! Cześć i chwała bohaterom!

W ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez warszawską fundację Znaki Pamięci, mającej na celu upamiętnienie żołnierzy 2 Korpusu PSZ gen. Andersa, w przeddzień zwycięstwa pod Monte Cassino delegacja klasy 3 C TN z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli wraz z jej wychowawcą, historykiem p. Robertem Karpowiczem złożyła hołd p. Piotrowi Ruminowi, żołnierzowi 2 Korpusu, zmarłemu w 1965 r., pochowanemu na cmentarzu komunalnym w Nowej Soli. Przedstawiciele klasy zapalili znicz pamięci na grobie p. Piotra. Następnego dnia – 18 maja, w przypadającą 79 rocznicę zdobycia klasztoru na Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu, delegacja klas mundurowych (uczniowie i uczennice klasy 3 A LN) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli wraz z historykiem p. Sławomirem Gargasiewiczem, oddała cześć i uczciła pamięć p. Piotra Rumina. Po dotarciu na cmentarz uporządkowano grób, złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz, przy asyście pocztu proporca klas mundurowych. Wyjścia na cmentarz poprzedziła pogadanka na temat szlaku bojowego żołnierzy gen. Andersa i ich powojennych losów, którą w dniu 16 maja zorganizował mjr Lech Urbanowski – opiekun klas mundurowych w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.   Sławomir Gargasiewicz
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content