Zakończenie stażu zagranicznego uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli z akredytacji 2022/2023 projektu ERASMUS +

Zakończenie stażu zagranicznego uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli z akredytacji 2022/2023 projektu ERASMUS +

Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ zakończyli dwu tygodniowy staż w Niemczech. Grupa 29 uczniów wraz z opiekunami odbyła staż w terminie od 16.04.2023 – 29.04.2023 w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Efektem ich pracy jest utworzony folder kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Folder jest promowany plakatem, który uczniowie wykonali w oparciu o zasady marketingu niekonwencjonalnego. Uczniowie przygotowali portfolio prezentacyjne, którego celem jest przedstawienie własnej osoby, mocnych i słabych stron oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Przygotowali również port folio dla zawodów z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowali i wykonali ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z tabliczką brajlowską. Opracowali program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony ( w Polsce i w Niemczech) i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych. Uczestnicy stażu zaprojektowali platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Wszystkie działania zostały włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – e – portfolio włączające.
Zapraszamy do zapoznania się z blogosferami uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli – uczestników stażu zagranicznego
Wykaz blogosfer kompetencji zawodowych uczestników mobilności

blogosfera uczniów technikum reklamy
https://sites.google.com/view/tachnikreklamy-ckziu-elektryk/m-e-n-u?authuser=0
blogosfera uczniów technikum budownictwa
https://sites.google.com/view/blogosfera-budowlanka/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
blogosfera uczniów technikum mechatronicznego
https://mechatronicyerasmu.wixsite.com/blogosfera
blogosfera uczniów technikum elektrycznego
https://szymonkolakowski65.wixsite.com/my-site
blogosferta uczniów technikum informatycznego
https://sites.google.com/view/technikinformatykblogosfera/blogosferablogosph%C3%A4re?authuser=0
Platforma promowania innowacji
https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation?authuser=0

Uczestnicy szkolenia w ramach stażu zagranicznego uczestniczyli również w wycieczkach, dzięki którym mogli poznać kulturę, historię i tradycje Niemiec. W ostatnim dniu pobytu w WSA Spree-Havel Fürstenwalde otrzymali certyfikaty i suplementy potwierdzające zakończenie stażu zagranicznego.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content