Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”- Erasmus+

Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”- Erasmus+

30.05.2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” będąca podsumowaniem realizacji projektu w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 dofinansowanie w wysokości 49 590,00 EUR. Udział partnera projektu, Pana Claasa Hübnera dyrektora firmy Wasserstraßen–und Schifffahrtsamt Spree-Havel zapewnił międzynarodowy charakter konferencji. Wystąpienia zaproszonych gości, Pani Kariny Jarosz, Wiceprezydenta Miasta, Pani Sylwii Wojtasik, Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego oraz Właściciela przedsiębiorstwa wielobranżowego ANMET, Pana Andrzeja Adamcio podkreśliły znaczenie powiązania edukacji i rynku pracy. Otwarcie konferencji zostało uświetnione koncertem w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+: WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ, DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO, EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU, AKTYWNE OBYWATELSTWO. Uczestnicy mobilności w ramach wykonanego zadania włączenie i różnorodność zaprezentowali folder kształcenia zawodowego, który opracowali w oparciu o ścieżki kształcenia  w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Uczniowie przedstawili przygotowane portfolia osobiste i portfolia zawodowe. Rezultatem tego zadania był projekt na plakat promujący edukację włączającą i różnorodność. Priorytetowym celem projektowym były zadania nastawione na ochronę środowiska. Uczniowie przedstawili swój innowacyjny projekt ławeczki ekologicznej dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z  tabliczką brajlowską. Projekt ławeczki wykonany został z zużytych śmigieł wiatraków i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Rezultatem projektu było również opracowanie programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Program opracowany został w oparciu o doświadczenia z mobilności. W programie zostały opisane zadania z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej technologii do uatrakcyjnienia procesu nauczania i lepszego motywowania uczniów. Uczestnicy przygotowali i  platformę promowania innowacji. Platforma zaprojektowana została zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Prezentacja platformy na stronie: https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation?authuser=2&fbclid=IwAR1VRu7cPXWE87OWfESnX2l4i1Mv7t4H67N_ljQRiZtjsrwRe5CrIFYTqRE Uczniowie zaprezentowali blogosfery kompetencji jako działanie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Przygotowane blogosfery przedstawiają efekty wszystkich zadań wykonywanych w czasie praktyk zawodowych przez uczniów klas:
  • technik reklamy
https://sites.google.com/view/tachnikreklamy-ckziu-elektryk/m-e-n-u?authuser=0
  • technik elektryk
https://szymonkolakowski65.wixsite.com/my-site
  • technik informatyk
https://sites.google.com/view/technikinformatykblogosfera/blogosferablogosph%C3%A4re?authuser=0
  • technik mechatronik
 https://mechatronicyerasmu.wixsite.com/blogosfera
  • technik budownictwa
https://sites.google.com/view/blogosfera-budowlanka/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0 Zaproszeni goście obejrzeli kolorową wystawę fotograficzną przedstawiającą pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus plus na praktykach zawodowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content