POCZET U PREZYDENTA MIASTA

POCZET U PREZYDENTA MIASTA

We wtorek 20. czerwca Prezydent Miasta Jacek Milewski zaprosił na spotkanie uczniów reprezentujących poczty sztandarowe z nowosolskich szkół podstawowych i średnich wraz z ich opiekunami. To wydarzenie było nie tylko okazją do uhonorowania, ale także do podziękowania uczniom za godne reprezentowanie swoich placówek podczas licznych miejskich uroczystości. Naszą szkołę reprezentował poczet w składzie: Weronika Nowakowska, Aleksandra Rakowska i Dominik Nawrot. W uznaniu dla ich zaangażowania i wysiłków, prezydent obdarował uczestników dyplomami oraz specjalnymi bonami, tzw „Czekami Solnymi”. To wydarzenie nie tylko podkreśliło doniosłość pocztów sztandarowych jako symbolu szkół, ale także doceniło trud i pracę, jaką uczniowie wkładają w reprezentowanie swoich szkół.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content