Wizyta przygotowawcza w firmie Systema w Dreźnie – projekt Erasmus +

Wizyta przygotowawcza w firmie Systema w Dreźnie – projekt Erasmus +

W ramach przygotowań do mobilności uczniów Naszej szkoły, Dyrektor szkoły, koordynator projektu i nauczyciel języka niemieckiego uczestniczyły w wizycie przygotowawczej w firmie Systema, Manfred-von-Ardenne-Ring 6, 01099 Dresden. Po raz pierwszy w firmie Systema w Dreźnie uczniowie Naszej szkoły będą odbywać staże zagraniczne. Dlatego ważnym punktem wizyty przygotowawczej była wspólna dyskusja na temat programu działań i efektów mobilności oraz ustalenie szczegółów poszczególnych dni praktyk zawodowych. Cele firmy Systema to dostarczanie integracji systemów produkcyjnych, doradztwa i niestandardowych rozwiązań programowych dla branż produkcji. Staż zagraniczny zgodnie z calami firmy, kierowany jest do uczniów klasy: programista i informatyk. Wizyta przygotowawcza była częścią składową całego projektu w ramach otrzymanej akredytacji ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content