ZAJĘCIA W STRAŻY POŻARNEJ

ZAJĘCIA W STRAŻY POŻARNEJ

Zgodnie z programem „Edukacji wojskowej, policyjnej i pożarniczej”, uczniowie czwartej klasy mundurowej realizują przez cały rok zajęcia bloku pożarniczego. Część teoretyczna odbywa się w szkole, natomiast praktyczna w jednostce PSP. Mundurowi dotychczas dowiedzieli się co to jest pożar, jak mu zapobiegać oraz jak postępować w sytuacji jego wybuch. Poznali również pojazdy wykorzystywane przez strażaków, a także ich przeznaczenie i wyposażenie. Uczyli się również udzielania pomocy i sposobów ewakuacji poszkodowanego z pożaru lub miejsc, w których mógł on utknąć.    
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content