NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

    W ramach obchodów 105 rocznicy odzyskania niepodległości, delegacja szkoły z Panem Dyrektorem na czele wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w miejskiej uroczystości przy pomniku „Bohaterom Walk o Polskę”.  Po odśpiewaniu hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Petreczko. Kolejnym punktem było złożenie przez uczestniczące w uroczystości delegacje wiązanek kwiatów. Obchody zakończyło odprowadzenie sztandarów służb mundurowych, szkół oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W tym dniu miała również miejsce msza za ojczyznę w kościele p.w. Józefa Robotnika, w której brał udział nasz poczet sztandarowy pod opieką siostry Urszuli Szeligi.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content