CKZiU „Elektryk” z Nowej Soli i Enea Operator Sp. z o. o.  inwestują w przyszłość krajowej energetyki

CKZiU „Elektryk” z Nowej Soli i Enea Operator Sp. z o. o.  inwestują w przyszłość krajowej energetyki

Pracodawcy potrzebują coraz więcej specjalistów w dziedzinach technicznych. Czy system edukacji jest w stanie na to odpowiedzieć? Jak zwiększać zainteresowanie uczniów branżą energetyczną? Jak podnosić kompetencje pracowników, także w obszarze wdrażania innowacji? Te zagadnienia stały się płaszczyzną współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” i Enea Operator Sp. z o. o. W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy szkołą i Enea Operator Sp. z o. o uruchomiony został pilotażowy program klasy patronackiej w zawodzie technik elektryk. Celem programu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron. Jednym z elementów programu jest projekt „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”, realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Programu Edukacja. III konferencja upowszechniająca zorganizowana 7 grudnia 2023 r. w CKZiU „Elektryk” była okazją do podsumowana rezultatów i stanowiła zwieńczenie dwuletniego projektu. W projekcie zostało wypracowanych 6 rezultatów, których odbiorcami będą uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich spółki Enea Operator oraz szkół kształcących w zawodzie technik elektryk. Wszystkie rezultaty projektu stanowią obudowę dydaktyczną programu nauczania i będą udostępniane na podstawie licencji otwartej, zatem szkoły będą mogły zaimplementować wybrane elementy projektu. W programie nauczania zostały wykorzystane innowacyjne metody nauczania i narzędzia dydaktyczne. Jednym z nich jest opracowany zestaw skryptów do nauczania matematyki, fizyki oraz elektrotechniki z wykorzystaniem programu MATLAB. Na podstawie już zrealizowanych zajęć, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, wskazali na użyteczność programu MATLAB w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych. A jako zalety wymieniali lepsze zrozumienie tematu poprzez kompleksową analizę, wizualizację i przetwarzanie danych obrazowych. W ramach projektu powstał również zestaw ćwiczeń do nauczania elektrotechniki, instalacji oraz maszyn elektrycznych, wydany w postaci podręcznika. Zawiera on pełne instrukcje do wykonania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem typowego wyposażenia pracowni. Uatrakcyjnieniem zajęć dydaktycznych będą filmy interaktywne „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów” oraz  „Ochrona przeciwporażeniowa”. Ciekawym rezultatem projektu jest moduł dydaktyczny „Linia kablowa 0,4kV” z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Moduł został opracowany w postaci zadań i ćwiczeń w wirtualnej rzeczywistości udostępnianej w dedykowanej pracowni z wykorzystaniem gogli. System posłuży do realizacji symulowanych szkoleń w zakresie prac pod napięciem (PPN) na infrastrukturze średniego i niskiego napięcia, co w rzeczywistości byłoby  niemożliwe z powodów bezpieczeństwa. Uczniom klasy piątej, chcącym związać się zawodowo z branżą energetyczną szkoła proponuje realizację kursu „Montaż energetyczny”, dla którego w ramach projektu opracowano autorski program nauczania. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnie powstałej pracowni montażu energetycznego z linią napowietrzną zasilaną bezpiecznym napięciem prądu. W pracowni uczniowie uczą się podstawowych procedur związanych z montażem i demontażem elementów instalacji elektrycznych linii napowietrznych i kablowych do 1 kV. Dzięki współpracy nauczycieli „Elektryka”, specjalistów spółki Enea Operator, ekspertów Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowany oraz złożony został wniosek o włączenie programu kursu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Opracowany model współpracy pomiędzy CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli a spółką Enea Operator daje możliwość uczniom wcześniejszego poznania pracodawcy, dzięki czemu już na poziomie szkoły średniej młodzież zdobywa swoje pierwsze zawodowe umiejętności pod okiem fachowców z branży. Natomiast branża elektroenergetyczna będzie mogła pozyskać kompetentnych, dobrze przygotowanych młodych pracowników do realizacji zadań zawodowych.  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content