Staż zagraniczny uczniów  w  CKZiU „Elektryk” w  Nowej w programie Erasmus +

Staż zagraniczny uczniów  w  CKZiU „Elektryk” w  Nowej w programie Erasmus +

W terminie od 25.02.2024 – 09.03.2024 uczniowie CKZiU „Elektryk” w  Nowej Soli realizować będą straż zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, 16 uczniów klas trzecich z CKZiU „Elektryk” w  Nowej Soli odbędzie dwutygodniowy staże w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Udziału w programie Erasmus+ zapewni uczestnikom mobilności zdobycie praktycznych doświadczeń edukacyjno – zawodowych oraz podwyższy ich umiejętności  językowe. Uczniowie na stażu zagranicznym wraz z opiekunami przygotują innowacje  programowe dla czterech wybranych zawodów. Przygotowane innowacje programowe przedstawią nowe rozwiązania w zakresie kompetencji zawodowych pozwalających na przygotowanie absolwentów do wymagań pracodawców europejskiego rynku pracy. Uczniowie przygotują również portfolia prezentacyjnego, którego celem będzie przedstawienie osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Stworzą platformę promowania innowacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego w branży elektrycznej i budowlanej na pograniczu polsko-niemieckim. Celem mobilności uczniów w programie Erasmus+, jest wzrost umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, połączenie wiedzy z umiejętnościami cyfrowymi na zasadzie komplementarności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań europejskiego rynku pracy.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content