ERASMUS+ na start 20204

ERASMUS+ na start 20204

Uczniowie Naszej szkoły od 26.02.2024 do 08.03.2024 będą realizować dwutygodniowy staż zagraniczny w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 16 uczniów  technikum budownictwa, elektrycznego, mechatronicznego i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ramach mobilności zorganizuje konferencję blogerów lub wideokonferencję. Konferencja zostanie podzielona na sekcje dotyczące lokalnych problemów włączenia i różnorodności, równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko oraz edukacji cyfrowej. Przygotują również innowacje organizacyjno – programowe oparte o wymagania pracodawców  europejskiego rynku pracy. Uczniowie przed wyjazdem na staż  zintegrowali się i stworzyli jedną drużynę projektową. Podczas integracji, która odbyła się w dniu 30.01.2024 w  Verde RistoBar, poznali swoje zainteresowania i pasje. Omówili swoje role w budowaniu blogosfer i platform  promowania innowacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content