UCZCILIŚMY PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Pierwszy dzień marca obchodzony jest w naszym kraju jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak co roku, panowie Sławomir Gargasiewicz i Lesław Urbanowski zorganizowali w szkole cykl pogadanek poświęconych tej problematyce. Obchody rozpoczęły się tradycyjnie od wręczenia przez Dyrektora Szkoły kolejnych stopni kadeckich uczennicom klas mundurowych. Najwyższy stopień kadeta starszego prymusa otrzymały uczennice klasy 4A LON, Daria Kopeć, Emilia Malczuk i Julia Zielonka, a stopień kadeta młodszego prymusa Aleksandra Rakowska z klasy 3A LO. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzech klas pierwszych, 1 A LON, 1G1 TN i 1G2 TN. Głównym celem było zapoznanie młodzieży z działalnością Żołnierzy Wyklętych na terenie naszego powiatu. Żołnierze ci powiązani byli głównie  z poakowskim Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość (WiN) oraz Narodową Organizacją Wojskową (NOW). Panowie omówili działalność placówki WiN w Mirocinie Górnym i w Otyniu oraz przedstawili działania prowadzone przez Wyklętych na terenie Nowej Soli. Przybliżyli również sylwetki trzech z nich, kpt. Tadeusza Gryblewskiego, por. Stanisława Kulińskiego i por. Ludwika Konopackiego. Uczniowie obejrzeli również reportaż poświęcony napadowi na nasz Bank Spółdzielczy, przeprowadzonemu przez por. Romana Szumskiego i jego podkomendnych. Zwieńczeniem obchodów było przejście uczniów klasy mundurowej na Cmentarz Komunalny, gdzie zapalono znicze na grobach trzech wspomnianych wyżej Żołnierzy Wyklętych.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content