Mobilność nauczycieli CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

Mobilność nauczycieli CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

W ramach projektu Erasmus+ nauczyciele CKZiU „Elektryk” od 08.04.2024 do 12.04.2024 obserwowali pracę instruktorów praktycznej nauki zawodu w Wasserstraßen – und Schifffahrtsamt Spree-Havel w Fürstenwalde. Uzyskali nowe kompetencje nauczycielskie związane z nowymi metodami nauczania. Udoskonalili wiedzę na temat strategii nauczania osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnym. Zwiększyli umiejętności praktyczne związane z pracą z osobami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych. Poznali nowe metody pracy związane z nauczaniem uczniów mających problem z zachowaniem i dyscypliną i pierwszą pomocą psychologiczną w kontekście szkolnym i zawodowym. W placówce partnera WSA Oder-Havel, Bauhof Niederfinow zgromadzili nowe pomysły praktycznego połączenia treści kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy. Zwiększyli kompetencje personalne i społeczne w środowisku międzynarodowym.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content