TERENOZNAWSTWO ZE STRZELCAMI

TERENOZNAWSTWO ZE STRZELCAMI

We wtorek 9. kwietnia klasa mundurowa 3A LO realizowała zajęcia z terenoznawstwa. Głównym celem było wykonanie w terenie lesistym marszu na azymut. Zajęcia przebiegły w nietypowy sposób. Prowadzili je bowiem instruktorzy współpracującej ze szkołą Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej 3006 Nowa Sól. Na pierwszej lekcji, strzelcy przypomnieli mundurowym zasady określania współrzędnych punktów na mapie topograficznej oraz wyznaczania azymutów za pomocą busoli lub kompasu. Kolejne dwie godziny poświęcono na wykonanie marszu. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, pod okiem instruktorów wyznaczali w parach azymuty kolejnych punktów w terenie i odmierzali odległość między nimi tzw. „parami kroków”. Było to wprowadzenie do kolejnych zajęć ze strzelcami, które odbędą się za tydzień i będą miały większy stopień trudności.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content