WOJSKOWI RATOWNICY MEDYCZNI

WOJSKOWI RATOWNICY MEDYCZNI

Czwartego kwietnia był dla drugiej klasy mundurowej kolejnym dniem szkolenia wojskowego w jednostce w Czerwieńsku. Tematem zajęć było ratownictwo pola walki, czyli wojskowe udzielanie pomocy w sytuacjach urazowych. Po części teoretycznej w szkole, mundurowi praktycznie uczyli się tamowania masywnych krwotoków, na kończynach za pomocą stazy taktycznej, a w pachwinie przy użyciu opatrunku hemostatycznego. Poznali również sposób opatrywania rany klatki piersiowej opatrunkiem okluzyjnym (zastawkowym) oraz rany postrzałowej. Przypomnieli sobie także zasady wykonywania badania urazowego. Uzupełnieniem zajęć było doskonalenie umiejętności z musztry indywidualnej i zespołowej.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content