III Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” 28.05.2024

III Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” 28.05.2024

28.05.2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” będąca podsumowaniem realizacji projektu w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na realizację projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 dofinansowanie w wysokości 56 574,00 euro. Zadania projektu Erasmus + uczestnicy mobilności realizowali w roku szkolnym 2023/2024 u partnera, Pana Claasa Hübnera dyrektora firmy Wasserstraßen–und Schifffahrtsamt Spree-Havel i po raz pierwszy w firmie Systema w Dreźnie, w firmie z sektora przemysłu produkcji oprogramowania (https://silicon-saxony.de/mitglieder/systema-systementwicklung/). Dyrektor CKZiU „Elektryk” wraz z Panią Iwoną Wysocką w roku 2023 nawiązali współpracę z firmą SYSTEMA z Drezna.  Udział na konferencji Pana Johannesa Postel i Pana Andreasa Grapatin, inicjatora współpracy z Silicon&Saxony z Drezna zapewnił międzynarodowy charakter Konferencji. Wystąpienia zaproszonych gości z firmy Systema z Drezna i Pani Sylwii Wojtasik, Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego podkreśliły znaczenie powiązania edukacji i rynku pracy.           Otwarcie konferencji zostało uświetnione koncertem w wykonaniu Zespołu Muzycznego ELYSIUM. III Konferencja „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” po raz pierwszy tłumaczona była na język migowy. Podczas konferencji, uczeń Naszej szkoły Tobiasz Rompalski tłumaczył językiem migowym wystąpienia zaproszonych gości i prezentacje uczniów. Podczas wydarzeń na szczeblu międzynarodowym i europejskim coraz częściej korzysta się z tłumaczeń na język migowy. W Naszej szkole podkreśliliśmy znaczne edukacji włączającej wprowadzając tłumaczenie przebiegu konferencji na język migowy.   Na konferencji przedstawione zostały rezultaty projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+: WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ, DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO, EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU, AKTYWNE OBYWATELSTWO. Uczestnicy mobilności w ramach wykonanego zadania zaprezentowali przygotowane portfolia osobiste i portfolia zawodowe oraz blogosfery. Rezultatem ich zadania była również organizacja wideokonferencji blogerów. Wideokonferencja została podzielona na sekcje dotyczące lokalnych problemów włączenia i różnorodności, równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukacji cyfrowej. Uczestnikami wideokonferencji byli uczniowie wcześniejszych edycji projektu od 2021. Priorytetowym celem projektowym były zadania nastawione na ochronę środowiska i edukację cyfrową. Uczniowie przedstawili stworzoną aplikację  “Phonebook” dla firmy “Systema”. Stworzony przez uczniów Prototyp aplikacji “Phonebook” dla firmy „Systema” to rozwiązanie mające na celu ułatwienie zarządzania kontaktami oraz udoskonalenie doświadczenia użytkownika w dziedzinie organizacji informacji kontaktowych. Aplikacja ta została stworzona z myślą o dostarczeniu użytkownikom intuicyjnego, szybkiego i efektywnego narzędzia do przechowywania, wyszukiwania danych kontaktowych. Rezultatem projektu było również wdrożenie w formie pilotażu opracowanego w roku mobilności 2022/2023  programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców. Program opracowany został w oparciu o doświadczenia z mobilności. W programie zostały opisane zadania z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej technologii do uatrakcyjnienia procesu nauczania i lepszego motywowania uczniów. Uczestniczy zaprezentowali również opracowane 4 innowacje organizacyjno – programowe, pozwalające na przygotowanie pracownika o kompetencjach dostosowanych do wymagań pracodawcy z europejskiego rynku pracy. Programy zaprezentowane został w języku polskim i niemieckim. Opiekun mobilności Panią Agnieszka Kędzierska – Skórska podczas wystąpienia podkreśliła najważniejsze elementy innowacji i znaczenie przepracowania pilotaży programów w roku 2025. Uczestnicy przedstawili platformę promowania innowacji. Platforma zaprojektowana została zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Prezentacja platformy na stronie: https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation?authuser=2&fbclid=IwAR1VRu7cPXWE87OWfESnX2l4i1Mv7t4H67N_ljQRiZtjsrwRe5CrIFYTqRE W ramach projektu Erasmus+ nauczyciele CKZiU „Elektryk” obserwowali pracę instruktorów praktycznej nauki zawodu w Wasserstraßen – und Schifffahrtsamt Spree-Havel w Fürstenwalde. Na Konferencji Pan Grzegorz Grzegorzewicz, uczestnik mobilności przedstawił nowe kompetencje nauczycielskie związane z nowymi metodami nauczania. Zaprezentował nowe rozwiązania dotyczące strategii nauczania osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnym. Zaproszeni goście obejrzeli kolorową wystawę fotograficzną przedstawiającą pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus plus na praktykach zawodowych i obserwacji pracy. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczniowie i nauczyciele  zaprezentowali blogosfery kompetencji jako działanie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych. Przygotowane blogosfery przedstawiają efekty wszystkich zadań wykonywanych w czasie praktyk zawodowych przez uczniów i obserwacji pracy nauczycieli.
  • blogosfera uczniów – technik programista 2024
https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation/blogosfera-blogosph%C3%A4re/20232024?fbclid=IwAR1bc0tDd2IxKvXFaSt-mo287b2BLPlRbwxdXMcyWHjAXGsDBQ4g7RPaJTI
  • blogosfera uczniów_technik elektryk 2024
https://sites.google.com/view/blogosfera-erasmus-elektrycy/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
  • blogosfera uczniów_technik budownictwa 2024
https://mjezior870.wixsite.com/technik-budownictwa
  • blogosfera uczniów_technik mechatronik 2024
https://sites.google.com/view/blogosferamechatronik/blogofsera?authuser=0
  • blogosfera uczniów_ technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 2024
https://sites.google.com/view/energia-odnawialna-blogosfera/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
  • blogosfera uczniów_technik informatyk 2024
https://sites.google.com/view/blogosferainformatycy/blogosferablogosph%C3%A4re
  • obserwacja pracy nauczycieli CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli 2024
https://sites.google.com/view/frstenwalde2024/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
  • zdjęcia Konferencja 2024
https://drive.google.com/drive/folders/1-dFdWF9w5-Zj-72-OsFiTK99XQM7Y8Am A. Ziętek                    
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content