Enea rozdała tablety

Enea rozdała tablety

17.01.2020r. w auli CKZiU „Elektryk” przy ul. Kościuszki 28 odbyła się uroczystość przekazania sprzętu dydaktycznego oraz odzieży roboczej przez Spółkę Enea operator dla klasy 1cTN w ramach projektu „Klasa Patronacka ENEA”.

SONY DSC

Na uroczystość przybyła liczna grupa reprezentująca spółkę ENEA, m.in. p. Michał Cebula – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych ENEA Operator Sp. z o.o., p. Katarzyna Jarzębińska – Dyr. Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich ENEA Operator Sp. z o.o. , p. Janusz Rumianowski – Dyr. Oddziału Dystrybucji Zielona Góra, Lubuskiego Kuratora Oświaty reprezentowała p. Katarzyna Pernal–Wyderkiewicz oraz P. Krzysztof Słapczyński Dyrektor Delegatury w Zielonej Górze, Starostwo powiatowe reprezentowała p. Sylwia Wojtasik członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów skierowanych przez gości na ręce dyrektora szkoły p. Grzegorza Kőnigsberga. Każdy z uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych otrzymało urządzenia mobilne o wartości 2000zł. Atrakcją spotkania była prezentacja nowoczesnych technik edukacyjnych, które będą w przyszłości będą realizowane w CKZiU „Elektryk” w klasie patronackiej 1cTN przy pomocy technologii  wirtualnej rzeczywistości (VR).

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content