KOMUNIKAT nr3

KOMUNIKAT nr3

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa od 26 marca do 11 kwietnia 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Szkoła prowadzić będzie nauczanie zdalne w oparciu o Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 4/D/2020. Treść zarządzenie została zamieszczona w wiadomościach dziennika LIBRUS

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content