Zarządzenie Dyrektora w sprawie praktyk zawodowych w klasach 2

Zarządzenie Dyrektora w sprawie praktyk zawodowych w klasach 2

W związku z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor CKZIU „Elektryk” informuje, że praktyki klas 2C1 i 2C2 Technikum zostają przełożone na rok szkolny 2020/2021 i odbędą się w terminie 14.09 – 25.09.2020r. Uczniowie, którzy złożyli już wstępne deklaracje odbycia praktyk proszeni są o kontakt z kierownikiem kształcenia praktycznego – praktyki@ckziu-elektryk.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 – 68 475 50 50.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content