17 września – PAMIĘTAMY!

17 września – PAMIĘTAMY!

W 81 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, w dniu 17 września 2020 r. uczniowie i nauczyciele „Elektryka” uczcili pamięć tych, którym agresja sowiecka zrujnowała dorobek ich życia, plany na przyszłość i chęć życia w normalnym świecie.

Na pierwszej lekcji delegacja uczniowska pod opieką nauczyciela złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Sybiraków jako symbolu pamięci tamtych dni.

Na przerwie między 2 a 3 lekcją została przedstawiona informacja o wydarzeniu w formie krótkiego referatu zakończona minutą ciszy (wykorzystano w tym celu radiowęzeł szkolny). Na przerwie między 3 a 4 lekcją odbyła się, na telewizorach zamieszczonych na korytarzach szkolonych, projekcja filmu „17 IX 1939. Początek końca” (scenariusz i realizacja: Dariusz Walasiuk, produkcja IPN). Na przerwie między 4 a 5 lekcją odbył się koncert ułańskich żurawiejek, transmitowany przez szkolny system telewizyjny

Ponadto przed wejściem do szkoły – budynek A wywieszono 4 plakaty informacyjne o wydarzeniach związanych z 17 września 1939 r.

Program obchodów opracowali nauczyciele – Lesław Urbanowski i Sławomir Gargasiewicz

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content