Dzień 6 –Podsumowanie projektu

Dzień 6 –Podsumowanie projektu

Nadchodzi czas, kiedy projekt dobiega końca. Dzień 19.09.2020 r. był podsumowaniem naszej pracy oraz ukazaniem tego, co udało się stworzyć. Przed konferencją podsumowującą sprawdziliśmy czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Uczestnicy omawiali szczegóły harmonogramu pokazującego kolejne produkty oraz testowali pojazd mechaniczny pod kątem pokonywania przeszkód.  Podczas webinarium podsumowującego uczniowie zaprezentowali rezultaty swoich działań, zaprezentowali logo, gadżety, projekt witryny internetowej oraz tor przeszkód, który pokonuje nasz pojazd wraz jego wszystkimi możliwościami technicznymi.  Prezentacje opracowanych w ramach projektu produktów można było obserwować na żywo podczas transmisji on-line. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, radość i wyrazy wzajemnego uznania za wykonaną pracę. Nasz projekt pokazał, że nie ma barier, których nie można przełamać. Determinacja, kreatywność, współpraca to słowa klucz do sukcesu.

Pin It on Pinterest

Skip to content