Sukces uczniów Elektryka w konkursie wojewódzkim na film promujący zawód!!!

Sukces uczniów Elektryka w konkursie wojewódzkim na film promujący zawód!!!

Uczniowie technika reklamy Adam Komisaruk i Robert Alochnik z klasy 2 cg TZ są autorami filmu reklamującego ten zawód, który w konkursie organizowanym przez Powiat  Żarski w partnerstwie z Zachodnią Izbą Przemysłowo- Handlową ,UZ, ZDZ w Zielonej Górze, OPZL, WOM w Gorzowie Wlkp. zajął III miejsce. Konkurs zawodoznawczy o zasięgu wojewódzkim był realizowany w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim. Sukces naszych uczniów potwierdza tezę, że chcieć to znaczy móc, nawet w tak niesprzyjających okolicznościach jakim jest przymusowa izolacja czy zdalne nauczanie. W konkursie wziął udział również Paskal Fijałkowski z klasy 2g2TN, autor filmu reklamującego zawód grafika komputerowego. Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych. Wszystkim zaangażowanym w projekt dziękujemy za życzliwość i pomoc. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia …. czekamy na dalsze sukcesy naszych filmowców.

        SzOK – Katarzyna Gargasiewicz

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content