SzOK z logo !

SzOK z logo !

Wyniki Szkolnego Konkursu na logo Szkolnego Ośrodka Kariery rozstrzygnięte! Po obradach jury konkursowe w składzie:

p. Małgorzata Ratajczak – kierownik kształcenia – przewodnicząca jury

p. Agnieszka Schuster – nauczyciel zawodu

p. Urszula Chorążyk – nauczyciel zawodu

p. Teresa Grzegorzewicz – nauczyciel zawodu

p. Ewa Sokołowska – doradca zawodowy

p. Katarzyna Gargasiewicz- doradca zawodowy

przyznało I nagrodę DOMINICE MINIEWSKIEJ z klasy 2ETZ – za projekt logotypu SzOK w CKZiU „Elektryk”. Nagrodzona praca uzyskała największą ilość punktów – 16, przyznawanych przez każdego członka jury w skali od 0 do 3 punktów.

Jury postanowiło wyróżnić pracę autorstwa Igi Wyłub oraz Oliwii Lisowskiej z klasy
2G2TN. Wyróżniony projekt będzie wykorzystywany w postaci plakatu w celach promocyjnych. Wyróżniona praca zdobyła 14pkt.

Panie Urszula Chorążyk i Teresa Grzegorzewicz ufundowały specjalne wyróżnienie dla Oliwii Niwczyk oraz Karoliny Kułakowskiej z klasy 2G1TN za kreatywność i stronę  techniczną pracy.

Zwyciężczyni oraz osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe po powrocie do szkoły.

Konkurs zorganizowany przez SzOK skierowany był głównie do uczniów klas o profilu technik reklamy oraz pokrewnych. Cieszymy się, że  wzięły w nim  udział 23 osoby z klas: 1GTN, 2G1TN, 2G2TN, 2GTZ, 2ETZ, 2CGTZ przygotowując 25 prac konkursowych.

Gratulujemy zwyciężczyni i wyróżnionym uczennicom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie prac.

     Pozdrawiamy 

   SzOK

Katarzyna Gargasiewicz, Ewa Sokołowska

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content