Udział 26 -leciu uczniów klas drugich Technikum Ekonomicznego w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Udział 26 -leciu uczniów klas drugich Technikum Ekonomicznego w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Dnia 30.10.2020 roku 26-ciu uczniów klas drugich Technikum Ekonomicznego wzięło udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Dla uczniów naszej szkoły było to duże wyzwanie, ponieważ dopiero rozpoczęli naukę podstaw prawa a tematyka Olimpiady wykraczała poza zakres programowy przedmiotu. I choć żaden z uczniów nie zakwalifikował się do drugiego etapu, to osiągnięte przez uczniów wysokie wyniki napawają dumą i dają nadzieję na sukces w przyszłych edycjach Olimpiady. Najwyższy wynik punktowy w naszej szkole osiągnęła uczennica klasy 2 ETN – Martyna Szymanowska (45/50 pkt). Serdeczne gratulacje Martyna 🙂 Ogółem aż 10 z 26 uczniów naszej szkoły uzyskało wynik powyżej 40 pkt. Brawo 🙂 

Celem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości było m.in. pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy prawniczej, aktywizowanie młodzieży w zakresie upowszechniania wiedzy i świadomości prawnej oraz upowszechnianie edukacji prawnej.

Etap szkolny olimpiady polegał na rozwiązaniu testu w formie on-line składającego sie z 50 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu mogli zakwalifikować się uczestnicy, którzy odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania. Dla zwycięzców i laureatów przewidziano wysokie nagrody pieniężne (I miejsce- 5000 zł), co stanowi niewątpliwie sporą motywację do udziału w tej Olimpiadzie.

Wszystkim uczniom, którzy tak licznie podjęli wyzwanie udziału w Olimpiadzie serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej edycji.

Agnieszka Budnik

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content